Про Антимонопольний комітет України (26.11.93), Детальна інформація

Про Антимонопольний комітет України (26.11.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 23.1
Скачувань: 2173
( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Антимонопольний комітет України

Антимонопольний комітет України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. ( Стаття 1 в редакції Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 2. Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного

комітету України

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.

Антимонопольний комітет України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність. ( Стаття 2 в редакції Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України

Основними завданнями Антимонопольного комітету України є:

здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства;

запобігання, виявлення і припинення порушень антимонопольного законодавства;

контроль за економічною концентрацією;

сприяння розвитку добросовісної конкуренції. ( Стаття 3 в редакції Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного

комітету України

Антимонопольний комітет України будує свою діяльність на принципах:

- законності;

- гласності;

- захисту прав суб'єктів господарювання на засадах їх рівності перед законом та пріоритету прав споживачів.

Стаття 5. Законодавство про Антимонопольний комітет України

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ), цього Закону, інших законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Терміни "товар", "ринок товару (товарний ринок)", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "конкуренція", "монопольне становище", "суб'єкт господарювання" та "інформація" вживаються у цьому Законі у відповідних значеннях, визначених Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності.

Термін "органи влади" вживається у значенні терміна "органи державної влади", визначеному Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності". ( Стаття 5 в редакції Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

ГЛАВА II. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ

ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 6. Система органів Антимонопольного

комітету України

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та десяти державних уповноважених.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes