Про Антимонопольний комітет України (26.11.93), Детальна інформація

Про Антимонопольний комітет України (26.11.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 23.1
Скачувань: 2173
виконувати вимоги законодавства України, бути об'єктивним та неупередженим при реалізації своїх повноважень;

направляти органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю і суб'єктам господарювання подання щодо порушень посадовими особами антимонопольного законодавства України.

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України, особа, яка виконує його обов'язки, мають права, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої цієї статті, а також мають право представляти територіальне відділення без спеціальної довіреності в суді чи арбітражному суді.

Голова територіального відділення може уповноважувати своїх заступників здійснювати окремі повноваження, передбачені у частині третій цієї статті. Голова територіального відділення, особа, яка виконує його обов'язки, можуть уповноважувати працівників територіального відділення здійснювати повноваження, передбачені в абзацах другому - шостому частини першої цієї статті.

Без згоди Антимонопольного комітету України державний уповноважений, голова територіального відділення не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.

Робота за сумісництвом державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), а також здійснення ними підприємницької діяльності забороняється. ( Стаття 16 в редакції Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 17. Незалежність державного уповноваженого

Антимонопольного комітету України

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України є незалежним у здійсненні покладених на нього повноважень щодо контролю за дотриманням антимонопольного законодавства та під час розгляду справ про його порушення.

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України самостійно приймає рішення в межах своїх повноважень.

Державні уповноважені Комітету, приймаючи рішення на засіданнях Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій, мають рівні права і керуються тільки законом.

Стаття 18. Дисциплінарна відповідальність та звільнення

з посади державного уповноваженого

Антимонопольного комітету України

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності (крім звільнення) на загальних підставах в порядку, встановленому законом. ( Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади:

за станом здоров'я, який перешкоджає продовженню роботи;

за власним бажанням;

в разі грубого порушення службових обов'язків або вчинення ним злочину.

( Частину третю статті 18 виключено на підставі Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має право на відставку в порядку, визначеному законом. ( Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

ГЛАВА IV. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 19. Гарантії здійснення повноважень

Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України здійснює свої повноваження з додержанням Конституції ( 888-09 ) та законів України незалежно від органів влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також об'єднань громадян чи їх органів.

Втручання органів влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян та їх представників в діяльність Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень забороняється. ( Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Вплив у будь-якій формі на працівника Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень з метою перешкоджання виконанню ним службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Стаття 20. Відносини Антимонопольного комітету України

з органами державної влади, органами

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes