Про видобування і переробку уранових руд (19.11.97), Детальна інформація

Про видобування і переробку уранових руд (19.11.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1259
переробки та уранові об'єкти

Від імені Українського народу права власника на уранові руди, які містяться у надрах, здійснюють органи державної влади.

Видобуті з надр уранові руди та продукти їх переробки, які одержані відповідно до законодавства, є власністю суб'єктів видобування та переробки усіх форм власності, якщо інше не встановлено державним замовленням та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Уранові руди та продукти їх переробки за державним замовленням закуповуються за договірними цінами, які забезпечують рівень рентабельності не нижче мінімального.

Майнові комплекси уранових об'єктів можуть перебувати у різних формах власності.

Перелік майнових комплексів уранових об'єктів, що перебувають у державній власності і не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

Стаття 6. Державне регулювання при видобуванні і переробці

уранових руд та використанні продуктів їх переробки

Державне регулювання при видобуванні і переробці уранових руд та використанні продуктів їх переробки включає:

встановлення норм, правил і стандартів щодо безпеки видобування і переробки уранових руд у зв'язку з впливом іонізуючого випромінювання;

визначення обсягів видобування і переробки уранових руд;

надання спеціальних дозволів на провадження діяльності, пов'язаної з видобуванням і переробкою уранових руд;

здійснення контролю за дотриманням вимог норм, правил і стандартів при видобуванні і переробці уранових руд;

контроль за використанням уранових руд і продуктів їх переробки, їх перевезенням, придбанням, збутом, експортом та імпортом.

Стаття 7. Особливості дозвільної діяльності по видобуванню і

переробці уранових руд та використанню продуктів

їх переробки

Діяльність підприємств по видобуванню, переробці, перевезенню уранових руд та продуктів їх переробки, а також придбання та збут уранових руд і продуктів їх переробки здійснюються за спеціальними дозволами, які надаються центральним органом виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Жодна особа не має права на володіння, одержання, використання, передачу, придбання, збут, перевезення (за винятком випадку, передбаченого частиною сьомою цієї статті) уранових руд та продуктів їх переробки без спеціального дозволу.

Надання надр для геологічного вивчення родовищ уранових руд здійснюється відповідно до Кодексу України про надра.

Спеціальні дозволи на дослідно-промислову розробку уранових родовищ та видобування уранових руд надаються відповідно до Кодексу України про надра та за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України і мають містити вимоги щодо забезпечення захисту персоналу, населення та охорони довкілля від іонізуючого випромінювання з урахуванням впливу радону та його дочірніх продуктів, а також запобігання радіоактивному забрудненню довкілля.

Спеціальні дозволи на будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію, експлуатацію об'єктів по переробці уранових руд та ліквідацію, перепрофілювання і тимчасове зупинення (консервацію) уранових об'єктів надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

Спеціальні дозволи на будівництво нових об'єктів по переробці уранових руд та реконструкцію діючих об'єктів надаються лише після одержання позитивних висновків державної екологічної експертизи проекту робіт відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" (45/95-ВР ) та інших державних експертиз згідно з законодавством України.

Перевезення уранових руд та продуктів їх переробки може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності без спеціального дозволу, якщо замовник перевезення має дозвіл на перевезення джерел іонізуючого випромінювання та несе відповідальність за безпеку їх перевезення.

Стаття 8. Експорт та імпорт уранових руд та їх концентратів

Експорт та імпорт уранових руд та їх концентратів здійснюється лише юридичними особами за спеціальними дозволами, які надаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України.

Спеціальний дозвіл на експорт (або будь-яке передавання) уранових руд або їх концентратів до країн, що не мають ядерної зброї (як вони визначені в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї), може надаватися лише за наявності офіційних зобов'язань уповноваженого на те державного органу країни-імпортера про те, що одержані матеріали, а також вироблені на їх основі або в результаті їх використання ядерні матеріали:

не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв;

забезпечуватимуться засобами фізичного захисту на рівнях, не нижчих, ніж це рекомендовано МАГАТЕ;

реекспортуватимуться або передаватимуться з-під юрисдикції країни-імпортера до будь-якої іншої країни лише за умов, визначених у цій статті.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes