Про видобування і переробку уранових руд (19.11.97), Детальна інформація

Про видобування і переробку уранових руд (19.11.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1259
Адміністрація уранових об'єктів зобов'язана в установленому порядку, а також на вимогу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформувати ці органи та населення про радіаційний стан на території з особливим режимом, яка встановлюється відповідно до статті 15 цього Закону, виникнення на об'єктах аварійних та інших ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан довкілля чи становлять загрозу для населення.

Витрати, пов'язані з безпечною експлуатацією уранових об'єктів, передбачені цією статтею, відносяться на собівартість виробленої продукції.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні сприяти забезпеченню безпечної діяльності уранових об'єктів.

Стаття 12. Особливості припинення діяльності уранових

об'єктів

Діяльність уранових об'єктів може бути припинена шляхом їх ліквідації або перепрофілювання для випуску іншої продукції, а також тимчасового зупинення (консервації) у порядку, встановленому законодавством України.

Ліквідація, перепрофілювання чи консервація уранових об'єктів здійснюються за проектами, які затверджуються у порядку, встановленому законодавством України.

Проект ліквідації, перепрофілювання чи тимчасового зупинення (консервації) уранових об'єктів повинен включати соціально-економічне обгрунтування, пропозиції по можливому використанню гірничих виробок та споруд, заходи щодо запобігання небезпечному впливу виробничої діяльності на населення і довкілля, радіаційного контролю, зберігання радіоактивних відходів, дезактивації і рекультивації земель, а також пройти державну екологічну експертизу та інші державні експертизи згідно з законодавством України.

Витрати, пов'язані з припиненням діяльності уранових об'єктів, які включають кошти на дезактивацію, рекультивацію земель, хвостосховищ, здійснення контролю в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження, відносяться до складу витрат виробництва.

Порядок формування та використання зазначених коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Вимоги до персоналу уранових об'єктів

Персонал уранових об'єктів - це працівники, безпосередньо зайняті розвідкою, видобуванням, транспортуванням і переробкою уранових руд та припиненням діяльності уранових об'єктів.

Перелік цих працівників та їх категорії у залежності від рівня можливого впливу іонізуючого випромінювання на здоров'я затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Обмеження за станом здоров'я для персоналу уранових об'єктів встановлюються відповідно до статті 36 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).

Персонал уранових об'єктів повинен мати кваліфікацію та відповідну професійну підготовку.

Стаття 14. Особливості соціального захисту персоналу уранових

об'єктів

Персонал уранових об'єктів має право на соціально-економічну компенсацію негативного впливу виробничої діяльності уранових об'єктів у зв'язку з дією іонізуючого випромінювання. Види, розміри, джерела фінансування цих компенсацій у залежності від негативного впливу іонізуючого випромінювання, а також порядок їх надання визначаються Кабінетом Міністрів України.

Персонал уранових об'єктів має право на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації за рахунок підприємств.

Персонал уранових об'єктів підлягає обов'язковому страхуванню від впливу іонізуючого випромінювання та інших негативних факторів під час виробничої діяльності за рахунок коштів підприємств. Порядок та умови страхування визначаються законодавства України.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні сприяти створенню необхідних соціально-побутових умов для працівників уранових об'єктів, які мешкають на відповідній території.

Стаття 15. Особливий режим територій у місцях розташування

уранових об'єктів

У місцях розташування уранових об'єктів з метою захисту населення від можливого негативного впливу їх діяльності встановлюються території з особливим режимом, санітарно-захисна зона і зона спостереження.

Розміри та межі території з особливим режимом, санітарно-захисної зони і зони спостереження визначаються в проектах уранових об'єктів згідно з діючими нормами, правилами і стандартами та узгоджуються у порядку, встановленому законодавством.

Обмежується господарська діяльність згідно з статтею 45 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" у санітарно-захисній зоні і зоні спостереження.

У встановленому законом порядку на територіях з особливим режимом здійснюється обов'язковий постійний контроль за станом радіаційної обстановки відповідно до діючих норм, правил і стандартів.

Витрати на створення санітарно-захисної зони та зони спостереження включаються до кошторисів проектів будівництва та реконструкції уранових об'єктів.

Стаття 16. Відповідальність за порушення законодавства про

видобування і переробку уранових руд

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes