Про видобування і переробку уранових руд (19.11.97), Детальна інформація

Про видобування і переробку уранових руд (19.11.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1259
Спеціальний дозвіл на експорт (імпорт) уранових руд або їх концентратів може надаватися разовий (на партію товару) або на експорт в одну країну (імпорт з однієї країни) визначеної кількості товару за певний період на строк не більше трьох років.

B*

J

L

o

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x3CE9\x008C\x1C00таття 9. Облік уранових руд та продуктів їх переробки

Видобуті уранові руди та продукти їх переробки (урановий концентрат, відвали позабалансових руд, хвостосховища) підлягають державному обліку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підприємства по видобуванню та переробці уранових руд та користувачі їх продукції зобов'язані здійснювати облік уранових руд та продуктів їх переробки і подавати звіти про це.

Стаття 10. Особливості вимог до проектування уранових

об'єктів

Проект уранового об'єкта повинен передбачати:

економічне обгрунтування доцільності реалізації даного проекту та оцінку впливу об'єкта на людину та довкілля;

заходи щодо контролю за надходженням радіоактивних речовин у довкілля;

заходи щодо охорони довкілля від розповсюдження радіоактивних речовин;

заходи для зменшення виділення радону;

заходи щодо контролю за радіаційною обстановкою та забезпечення захисту працюючих на урановому об'єкті та населення від впливу іонізуючого випромінювання;

заходи щодо безпечного зберігання та переробки радіоактивних відходів.

Стаття 11. Особливості експлуатації та забезпечення безпеки

уранових об'єктів

Експлуатація уранових об'єктів провадиться за наявності спеціального дозволу.

Додатково до звичайних заходів щодо безпеки ведення робіт на уранових об'єктах необхідно також виконати заходи для:

зменшення впливу випромінювання радону та інших радіоактивних газів, пилу та руд на персонал;

забезпечення контролю за дозами опромінення персоналу;

забезпечення контролю за рівнем радіоактивного забруднення довкілля;

захисту довкілля від радіоактивного забруднення;

забезпечення контролю за радіоактивним забрудненням гірничошахтного устаткування, обладнання, транспортних засобів тощо;

забезпечення очистки шахтних вод та вод спеціальних пралень.

Вимоги до безпеки ведення робіт на уранових об'єктах конкретизуються в нормах, правилах і стандартах безпеки та в інших нормативно-правових актах, які розробляються і затверджуються у порядку, встановленому законодавством України.

Перевезення уранових руд може здійснюватися у неупакованому вигляді за умови виконання заходів по зменшенню розпилення відповідно до діючих норм, правил і стандартів.

Підприємства по видобуванню і переробці уранових руд зобов'язані мати відповідні фінансові, матеріальні та інші ресурси для забезпечення виконання вимог до безпеки ведення робіт.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes