Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (03.03.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (03.03.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.6
Скачувань: 887
Антиконкурентними узгодженими діями визнаються погоджені дії (угоди), що призвели або можуть призвести до";

в абзаці третьому слова "розподіл" та "з метою" замінити відповідно словами "розподілу" та "що призвели або можуть призвести до".

5. У статті 6:

у пункті 1:

в абзаці другому слова "з метою" замінити словами "що призвели або можуть призвести до";

в абзацах четвертому та шостому слово "призводить" замінити словами "призвело або може призвести";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Дискримінацією суб'єктів господарювання визнається також укладення між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю, а також між цими органами та суб'єктами господарювання угод, а також надання цими органами повноважень фізичним чи юридичним особам для провадження дій, передбачених пунктом 1 цієї статті".

6. Статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Недобросовісна конкуренція

Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції визначаються Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ).

7. Статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Антимонопольний комітет України

Структура, компетенція, організація діяльності та підзвітність Антимонопольного комітету України визначаються Законом України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ).

8. У статті 13:

слова "службові" замінити словами "посадові";

доповнити статтю після слів "іншу інформацію" словами "в тому числі інформацію з обмеженим доступом".

9. Статті 14 та 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Контроль за створенням, реорганізацією (злиттям,

приєднанням), ліквідацією суб'єктів

господарювання

i

e

B*

t

a

a

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x3E27\x0087\x1C00 зазначені об'єднання, вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання у випадках, передбачених законодавством, здійснюються за умови одержання згоди на це Антимонопольного комітету України.

Стаття 15. Контроль за придбанням, передачею в оренду майна

Придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв), а також активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів, оренда цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів здійснюються суб'єктами господарювання у випадках, передбачених законодавством, за умови одержання згоди на це Антимонопольного комітету України".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes