Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (03.03.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (03.03.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.6
Скачувань: 887
10. У пункті 1 та в абзаці першому пункту 3 статті 16 слова "постанову" та "постанова" замінити словом "рішення".

11. У статті 19:

у частині першій:

в абзаці другому цифри "4-7" замінити цифрами "4-6";

доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарювання (у тому числі господарського товариства, асоціації, концерну або іншого об'єднання підприємств), вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв) та активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів, а також в оренду цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів без згоди на це Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій, державних уповноважених і територіальних відділень Антимонопольного комітету України у випадках, якщо законодавством передбачено необхідність одержання такої згоди, - у розмірі до 5 відсотків виручки суб'єктів господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

у частині другій слова "в абзаці другому" замінити словами "в абзацах другому та третьому частини першої", слова "в абзаці третьому" замінити словами "в абзаці четвертому частини першої";

частину третю викласти в такій редакції:

"Рішення про накладення штрафів у розмірах понад тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом, адміністративними колегіями на їх засіданнях".

12. У статті 20:

у назві статті слова "службових осіб" замінити словами "посадових осіб";

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів адміністративно-господарського управління та контролю, підприємств, установ, організацій, а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством за".

13. У статті 21 цифри "4, 5 і 7" замінити цифрами "4 і 5".

14. Статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Відшкодування збитків

Збитки, заподіяні зловживанням монопольним становищем, антиконкурентними узгодженими діями, дискримінацією суб'єктів господарювання органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому цивільним законодавством України".

15. Назву розділу VI після слова "справ" доповнити словами "та заяв".

16. Доповнити Закон статтями 23-1 та 23-2 такого змісту:

"Стаття 23-1. Розгляд заяв про надання згоди на створення,

реорганізацію та ліквідацію суб'єктів

господарювання

Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії, державні уповноважені та територіальні відділення Антимонопольного комітету України в межах своєї компетенції розглядають заяви про надання згоди на створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарювання (у тому числі господарського товариства, асоціації, концерну та іншого об'єднання підприємств), вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв) та активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів, а також в оренду цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів і за результатом розгляду приймають рішення в порядку, передбаченому законодавством.

Стаття 23-2. Збір за подання заяви про надання згоди на

створення, реорганізацію та ліквідацію

суб'єктів господарювання

За подання заяви про надання згоди на створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарювання (у тому числі господарського товариства, асоціації, концерну та іншого об'єднання підприємств), вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв) та активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів, а також в оренду цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів справляється збір.

Суми зазначених зборів розподіляються у такому співвідношенні: п'ятдесят відсотків сум зборів зараховуються до Державного бюджету України, п'ятдесят відсотків - державному органу на покриття витрат, понесених цим органом на розгляд заяви, проведення експертизи тощо.

Перелік зборів, їх розмір, строки і порядок сплати визначаються Кабінетом Міністрів України".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes