Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (29.01.2002), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.1
Скачувань: 736
за геологорозвідувальні роботи,

виконані за рахунок державного бюджету

( z0474-99 )

1. У пункті 1.1 слово "Закону" замінити на слово "законів" та після слів у лапках "Про систему оподаткування" доповнити словами у лапках "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

2. Пункт 5.5 доповнити реченням такого змісту:

"У такому разі для обчислення загальної суми збору до нормативу збору за основний вид корисної копалини застосовується загальний коефіцієнт 1,2".

3. Доповнити Інструкцію пунктом 5.11 такого змісту:

"5.11. Обчислення збору за геологорозвідувальні роботи при видобуванні титанової руди розсипних родовищ іршанської групи і розсипних родовищ титано-цирконієвих руд здійснюється, виходячи з обсягів погашених у надрах балансових та позабалансових запасів цих руд у тоннах, нормативів збору з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів. Для обчислення суми збору обсяги погашених запасів руд у кубічних метрах перераховуються в тонни згідно з об'ємною масою руди".

4. Пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Базовий податковий (звітний) період для збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, дорівнює календарному кварталу.

Розрахунки збору подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, органам державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин.

Якщо останній день строку подання розрахунку збору припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку збору, такий платник зобов'язаний подати новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники".

5. Пункт 6.4 викласти в такій редакції:

"6.4. Надрокористувач, який перебуває на податковому обліку в органах державної податкової служби іншого району (міста), ніж місцезнаходження родовища корисних копалин, що ним експлуатується, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, додатково подає (надсилає) до органу державної податкової служби, в якому він зареєстрований, копію розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи з відміткою органу державної податкової служби, яка прийняла оригінал розрахунку.

За рішенням нафтогазовидобувного підприємства розрахунок збору можуть подавати до органів державної податкової служби безпосередньо його філії, які мають поточні рахунки, за місцем податкової реєстрації таких філій".

6. Перший абзац пункту 6.5 викласти в такій редакції:

"Надрокористувачі сплачують авансові квартальні внески збору до 20 числа третього місяця звітного кварталу і до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, у розмірі однієї третини суми збору, визначеної у попередньому розрахунку".

7. Третій абзац пункту 6.5 замінити абзацами такого змісту:

"Сума збору в повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів за цей квартал), сплачується протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку збору (тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу), за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).

B*

r

a

"

\x0160

o

u

ue

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x30A1A\x1C00ілії, які мають поточні рахунки, за місцем податкової реєстрації таких філій".

8. У пункті 6.7 слова "встановленого порядку ведення оперативно-бухгалтерського обліку" замінити словами "встановленого порядку ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби) або за місцезнаходженням родовища корисних копалин, а облік платників - відповідно до встановленого порядку обліку платників податків".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes