Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (29.01.2002), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.1
Скачувань: 736
9. Пункт 9.1 після слова "обчислення" доповнити комою та словом "повноту" і після слова "також" доповнити словами "правильність складання та".

10. Пункт 9.2 викласти у такій редакції:

"9.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку, встановленому чинним законодавством України".

11. Абзаци перший і другий прикладу 4 додатка 1 до Інструкції викласти у такій редакції:

"Петрівський ГЗК на Петрівському комплексному родовищі титано-цирконієвих руд (розсипних родовищ) видобуває титановий концентрат, цирконієвий концентрат, дистеновий концентрат і формувальні піски, що супутньо залягають із основними корисними копалинами.

Обсяг погашених запасів, підтверджений документами геологомаркшейдерських замірів, у другому кварталі складає 1420 тонн".

12. Унести до форми розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, наведеної в додатку 2 до Інструкції, такі доповнення:

а) на першій сторінці розрахунку після абревіатури "ЄДРПО" додати абревіатуру і слова "ТРДПАУ або номер з ДРФО (фізичної особи)", слово "Адреса" замінити словами "Назва і адреса" і праворуч від відмітки про одержання помістити спеціальне поле для службових відміток про тип розрахунку за такою формою:

--------------------------------------------

| Загальний розрахунок | |

|------------------------------+-----------|

| Новий (уточнений) розрахунок | |

--------------------------------------------

б) доповнити розрахунок рядками 24 - 28 і виноскою (*) такого змісту:

--------------------------------------------------------------------------

| Усього нараховано збору за даними раніше поданого | грн. | 24 | |

| розрахунку, що уточнюється (р. 21 розрахунку, що | | | |

| уточнюється) * | | | |

|---------------------------------------------------+------+------+------|

| Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове | грн. | 25 | |

| зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки | | | |

| (р. 21 - р. 24) * | | | |

|---------------------------------------------------+------+------+------|

| Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання в | грн. | 26 | |

| зв'язку з виправленням помилки (р. 24 - р. 21) * | | | |

|---------------------------------------------------+------+------+------|

| Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати | | | |

| (нараховується платником самостійно відповідно | грн. | 27 | |

| до пункту 17.2 статті 17 Закону України | | | |

| від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення | | | |

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes