Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (29.01.2002), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.1
Скачувань: 736
| зобов'язань платників податків перед бюджетами | | | |

| та державними цільовими фондами") (р. 25 х 10%) * | | | |

|---------------------------------------------------+------+------+------|

| Зміст помилки: * | X | 28 | X |

--------------------------------------------------------------------------

*Рядки 24 - 28 заповнюються в разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

13. Порядок складання розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, наведений у додатку 3 до Інструкції, доповнити пунктами 22 - 28 такого змісту:

"22. У спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається загальний розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.

У рядку "Новий (уточнений розрахунок)" вказується позначка (X), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники. У разі подання загального розрахунку позначок у рядку не робиться.

23. Рядки 24 - 28 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з використанням показників загального розрахунку за відповідний період.

У разі подання загального розрахунку рядки 24 - 28 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.

24. У рядку 24 "Усього нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється показник рядка 21 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.

25. У рядку 25 "Сума збору (недоплати), яка збільшує податкове зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 21 і 24 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

26. У рядку 26 "Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 24 і 21 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

27. У рядку 27 "Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за рядком 25 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

28. У рядку 28 "Зміст помилки" платник стисло вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету".

Начальник управління справляння платежів за користування природними ресурсами ДПА України Ю.Лапшин

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes