/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання (28.02.2002), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання (28.02.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 566
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання (28.02.2002)"
Сторінки 1   2   3  
Заява скріплюється підписами і печатками заявників.

5. До заяви додаються:

копія рішення Антимонопольного комітету про заборону відповідних узгоджених дій, концентрації;

матеріали, якими заявники обгрунтовують необхідність надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, підтверджують, що позитивний ефект для суспільних інтересів від узгоджених дій, концентрації буде переважати негативні наслідки обмеження конкуренції, а також те, що обмеження конкуренції, зумовлені концентрацією, або обмеження, які застосовуватимуть учасники узгоджених дій, концентрації, є необхідними для досягнення мети концентрації чи реалізації узгоджених дій і не становлять загрози системі ринкової економіки, зокрема економічне обгрунтування очікуваного позитивного ефекту з відповідними розрахунками показників соціально-економічних та інших наслідків узгоджених дій, концентрації;

матеріали, що дають змогу оцінити ризики та перешкоди для досягнення очікуваного позитивного ефекту;

інформація про узгоджені дії, концентрацію (відомості про учасників узгоджених дій, концентрації, відносини контролю тощо).

У заяві та доданих до неї документах повинна міститися об'єктивна, повна і достовірна інформація.

6. Вимоги щодо порядку подання та оформлення заяви, а також документів, що до неї додаються, встановлюються Мінекономіки разом з Антимонопольним комітетом.

7. Антимонопольний комітет визначає у п'ятнадцятиденний термін з дня отримання документів відповідність заявлених узгоджених дій, концентрації тим, що були заборонені Антимонопольним комітетом, і надає свій висновок Мінекономіки.

8. У разі виявлення Мінекономіки невідповідності заяви та документів, що до неї додаються, пунктам 3, 4 і 5 цього Порядку, а також за наявності висновків Антимонопольного комітету щодо невідповідності заявлених узгоджених дій, концентрації тим узгодженим діям, концентрації, що були заборонені Антимонопольним комітетом, заява до розгляду не приймається.

9. Заява вважається прийнятою до розгляду після 25 календарних днів з дати її надходження, якщо протягом цього часу Мінекономіки не повернуло її заявникам з повідомленням, що заява та інші документи не відповідають встановленим вимогам і це перешкоджає її розгляду. Повернення заяви не позбавляє заявників права звернутися із заявою повторно.

10. Заява залишається без розгляду у разі надходження від заявників клопотання про відкликання заяви, що не позбавляє їх права звернутися із заявою повторно.

11. Мінекономіки у десятиденний термін з дня прийняття заяви до розгляду утворює комісію з питань оцінки позитивних і негативних наслідків узгоджених дій, концентрації (далі - комісія) та затверджує її склад.

12. Порядок утворення та роботи комісії встановлюється Мінекономіки разом з Антимонопольним комітетом.

13. Комісія утворюється з числа незалежних експертів у складі від 3 до 11 чоловік, які діють на підставі відповідних угод, укладених ними з Мінекономіки.

14. Членами комісії можуть бути будь-які особи, які мають необхідні знання та кваліфікацію для надання висновку з питань, що досліджуються, та досвід роботи у відповідній галузі не менш як три роки.

15. Членами комісії не можуть бути:

особи, пов'язані з учасниками узгоджених дій чи концентрації;

особи, які особисто, прямо чи побічно, заінтересовані в результаті розгляду питання про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.

B*

V

3/4

A

A

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7075E\x1C00 16. Координацію діяльності членів комісії здійснює один із заступників Державного секретаря Мінекономіки, який визначається Міністром економіки та з питань європейської інтеграції.

17. Формою роботи комісії є засідання, які скликаються заступником Державного секретаря Мінекономіки.

Засідання вважається правоможним за наявності двох третин затвердженого складу комісії.

18. Результати засідання комісії та результати голосування оформляються протоколом, який підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні.

19. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість затвердженого складу комісії.

20. Члени комісії, не згодні з рішенням, у письмовій формі викладають свою окрему думку, яка додається до рішення комісії.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар