/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання (28.02.2002), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання (28.02.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 566
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання (28.02.2002)"
Сторінки 1   2   3  
21. Інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме щодо: організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх місцезнаходження, представництв, філій, а також виду та змісту узгоджених дій може бути опублікована в друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднена Мінекономіки в інший спосіб.

Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а також інформація щодо концентрації, якщо така інформація раніше була публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої публікації.

22. У разі надходження до Мінекономіки від третіх осіб заяв (звернень) щодо заявлених узгоджених дій, концентрації або пропозицій чи зауважень щодо можливого вирішення питання про узгоджені дії, концентрацію по суті Мінекономіки аналізує та опрацьовує зазначені матеріали і надсилає їх комісії.

23. Протягом трьох робочих днів після затвердження складу комісії Мінекономіки передає комісії необхідні матеріали та перелік питань, на які вона повинна дати відповідь.

24. Фінансування діяльності комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на поточний рік для Мінекономіки.

25. Комісія має право отримувати від заявників, Антимонопольного комітету, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування всі необхідні для виконання покладених на неї завдань матеріали.

У разі потреби Мінекономіки може додатково замовляти проведення незалежних досліджень стану конкуренції на певних ринках.

26. Комісія за результатами роботи готує висновки та приймає щодо них умотивоване рішення. У рішенні обов'язково даються: детальне обгрунтування та прогноз наслідків надання дозволу, його позитивних і негативних результатів; аналіз кількісних і якісних показників такої оцінки; передбачаються можливі шляхи та засоби запобігання негативним наслідкам, а у разі потреби - вимоги та зобов'язання до учасників узгоджених дій, концентрації, у тому числі стосовно вчинення ними певних дій; оцінка ризиків та перешкод для досягнення очікуваного позитивного ефекту; висновок про наявність або відсутність необхідності обмежень конкуренції, зумовлених концентрацією, або обмежень, які застосовують учасники узгоджених дій, для досягнення мети концентрації чи реалізації узгоджених дій, а також висновок про те, чи становлять такі обмеження загрозу системі ринкової економіки.

27. Рішення комісії передається до Мінекономіки.

28. Мінекономіки протягом 20 днів з моменту отримання рішення комісії розглядає його та готує проект мотивованого рішення Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію чи відмови в його наданні.

29. Підготовка, подання та розгляд проекту рішення Кабінету Міністрів України здійснюється в установленому порядку.

У пояснювальній записці до проекту рішення Кабінету Міністрів України даються обгрунтування та прогноз наслідків надання дозволу, його позитивних і негативних результатів, передбачаються можливі шляхи та засоби запобігання негативним наслідкам узгоджених дій, концентрації та у разі потреби - обгрунтування зобов'язань і вимог до їх учасників, у тому числі стосовно вчинення ними певних дій, оцінка ризиків та перешкод для досягнення очікуваного позитивного ефекту, наявність або відсутність необхідності обмежень конкуренції, зумовлених концентрацією, або обмежень, які застосовують учасники узгоджених дій, для досягнення мети концентрації чи реалізації узгоджених дій, а також висновок про те, чи становлять такі обмеження загрозу системі ринкової економіки.

Проект рішення, внесений Кабінету Міністрів України, передається до відповідного структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів, який забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції у відповідній галузі економіки.

30. Контроль за виконанням рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу здійснюється шляхом:

встановлення відповідності реально вчинених узгоджених дій, концентрації узгодженим діям, концентрації, на які було надано дозвіл Кабінету Міністрів України;

проведення моніторингу виконання рішення Кабінету Міністрів України;

оцінки фактичних позитивних і негативних результатів узгоджених дій, концентрації;

зіставлення позитивного ефекту для суспільних інтересів та негативних наслідків обмеження конкуренції.

31. Забезпечення контролю за виконанням рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію покладається на Антимонопольний комітет із залученням Мінекономіки. До здійснення контролю можуть залучатися також інші центральні і місцеві органи виконавчої влади.

32. Порядок здійснення контролю за виконанням рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу визначається Антимонопольним комітетом разом з Мінекономіки за погодженням з Держкомстатом та Держпідприємництвом.

33. У разі невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог чи зобов'язань, якими було обумовлено надання дозволу Кабінетом Міністрів України на узгоджені дії, концентрацію, або неодноразового вчинення інших порушень законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет та Мінекономіки можуть порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про втрату чинності або визнання недійсним його рішення про надання дозволу.

34. Підготовка, подання та розгляд рішення Кабінету Міністрів України щодо втрати чинності або визнання недійсним дозволу на узгоджені дії, концентрацію здійснюються відповідно до пункту 29 цього Порядку.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар