/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Державної програми "Вчитель" (28.03.2002), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Державної програми "Вчитель" (28.03.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 784
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Державної програми "Вчитель" (28.03.2002)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Київська та

створення нового Севастопольська механізму взаємодії вищих міські педагогічних навчальних держадміністрації закладів з місцевими органами управління освітою щодо визначення баз для проведення практики студентів;

впровадження сучасних форм неперервної педагогічної практики як важливого чинника формування професійної готовності майбутнього вчителя та його здатності до діяльності в умовах розширення навчально-педагогічного простору;

запровадження фахової (переддипломної) практики за місцем майбутнього працевлаштування

18. Забезпечення Київська та 2003-2012 54500 31500 20000 3000 технічної і технологічної МОН, Мінфін, 5450 3150 2000 200 модернізації навчального Мінекономіки, (щороку) (щороку) (щороку) (щороку) процесу у вищих Рада міністрів педагогічних навчальних Автономної закладах: Республіки Крим,

обласні, здійснення Севастопольська комп'ютеризації навчального міські процесу, забезпечення держадміністрації телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами;

розроблення МОН, Академія 2003-2007 1500 1500 комп'ютерного програмного педагогічних 300 300 забезпечення та наук (щороку) (щороку) впровадження сучасних інформаційних технологій навчання;

визначення базових МОН, Академія 2002 вищих педагогічних педагогічних навчальних закладів для наук розроблення комп'ютерно-програмного забезпечення та впровадження сучасних інформаційних технологій

19. Реформування системи роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки та бібліотек вищих педагогічних навчальних закладів як важливого джерела науково-педагогічної інформації з метою посилення їх ролі у забезпеченні навчального процесу та проведенні наукових досліджень з проблем педагогічної освіти:

надання Державній Академія 2003-2007 250 250 науково-педагогічній педагогічних 50 50 бібліотеці статусу наук, МОН, (щороку) (щороку) науково-методичного центру Мінфін, педагогічної інформації; Мінекономіки,

Держкомінформ,

забезпечення Рада міністрів формування сучасної Автономної інформаційно-комунікаційної Республіки Крим, мережі обміну інформацією з обласні, виходом у мережу Інтернет Київська та та проведення моніторингу Севастопольська надання інформаційних міські послуг; держадміністрації

забезпечення оновлення МОН, Академія 2003-2007 2250 1500 750 фондів бібліотек, педагогічних 100 50 поповнення їх сучасними наук, Рада 150 (щороку) (щороку) інформаційними засобами, міністрів (щороку) створення локальних Автономної бібліотечних комп'ютерних Республіки Крим, 2008-2012 300 200 100 мереж, комп'ютерних обласні, (щороку) (щороку) (щороку) читальних залів та фонду Київська та навчальної літератури на Севастопольська магнітних носіях; міські

держадміністрації

вивчення питання щодо можливості надсилання виробниками до Державної науково-педагогічної бібліотеки примірника кожного навчального диска

20. Створення МОН, Академія 2002-2004 загальнодержавної системи педагогічних науково-методичного наук, Рада визначення змісту та форм міністрів організації підготовки Автономної педагогічних працівників. Республіки Крим,

обласні,

Визначення базових Київська та вищих педагогічних Севастопольська навчальних закладів із міські спеціальностей та опорних держадміністрації кафедр, предметних (циклових) комісій з навчальних дисциплін, створення відповідної нормативної бази

21. Забезпечення МОН, Академія 2003-2006 7040 7040 розроблення і видання педагогічних 2003 500 500 новітніх наук, 2004 2280 2280 навчально-методичних Мінекономіки, 2005 2847,5 2847,5 посібників із психології, Мінфін, 2006 1412,5 1412,5 педагогіки, методики Держкомінформ навчання та виховання згідно з переліком (додається)

22. Формування МОН, Академія 2003 плану-замовлення на педагогічних проведення науковими наук установами Академії педагогічних наук та провідними педагогічними університетами наукових досліджень з проблем змісту педагогічної освіти, ефективних технологій навчання, сучасних моделей підготовки вчителя, інтеграції національної педагогічної освіти у світовий освітній простір, вивчення і поширення вітчизняного та зарубіжного передового педагогічного досвіду і забезпечення його відповідного фінансування

8

P

B*

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x6750:\x1C00 створення експериментальних педагогічних майданчиків, лабораторій інших наукових підрозділів на базі навчальних закладів

24. Заснування і МОН, Академія 2003-2012 105 105 надання фінансової педагогічних 2003 15 15 підтримки у виданні журналу наук, 2004-2012 10 10 "Педагогічна освіта" Держкомінформ, (щороку) (щороку)

Мінфін,

Мінекономіки

25. Забезпечення МОН, Рада 2003-2012 проведення моніторингу міністрів якості підготовки Автономної педагогічних працівників, Республіки Крим, їх соціально-педагогічної обласні, адаптації та подальшого Київська та професійного становлення Севастопольська

міські

держадміністрації

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар