Старообрядництво, Детальна інформація

Старообрядництво
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Релігієзнавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1287
Старообрядництво того часу рішуче виступало проти кріпосного права. Це пояснювалося тим, що в паперовій галузі промисловості, із розвитком якої була тісно пов'язана старообрядницька буржуазія, вільнонаймана праця мала переважне значення. На ідеологію старообрядництва того періоду наклали відбиток такі чинники, як бажання залучити на свою сторону більше число послідовників із селянства і міських низів, тому що саме з них черпалися основні кадри робітників на промислових підприємствах капіталістів-старообрядників.

З іншого боку, антифеодальна течія походила переважно від рядової маси старообрядництва, що гостро відчувала на собі гніт самодержавно-кріпосницького ладу.

Економічна політика дворянської держави з другої половини XVIII століття повинна була в деякій мірі враховувати і побажання буржуазії, що посилювалося в цей час. Це виявилося у відмові від системи державних монополій, у скасуванні внутрішніх мит, у митному протекціонізмі, у дозволі вільно відкривати промислові підприємства.

У цьому ж дусі проводилася і релігійна політика царського уряду стосовно старообрядництва. Урядовими указами старообрядникам давалася певна свобода віросповідання, було заборонено в офіційних паперах іменувати їх розкольниками, скасовувалося подвійне оподаткування, зачинено “Раскольничью контору”, усім старообрядникам, що мешкають за межею, було дозволено повернутися в Росію, обравши собі місце поселення за власним бажанням.

Багато старообрядників скористалися цією можливістю і переселилися на батьківщину, причому найбільш заможні обрали в якості поселення великі міста або промислові села. Доля старообрядництва з цього часу стала тісно пов`язана із розвитком капіталізму в Росії.

В другій половині XVIII століття роль керівного центру старообрядництва (як поповщини, так і безпоповщини) перебирає на себе Москва. Окремі групи старообрядників (головним чином біглопоповців і федосіївців) осідали в Москві із середини XVIII століття і навіть у більш ранній період, проте ці групи були малочисельними.

Різке зростання чисельності і значення старообрядництва відбулося під час страшного народного катаклізму - чуми 1771 року. Керівники старообрядництва одержали від уряду дозвіл на влаштування карантинів і цвинтарів . Використавши в інтересах своїх общин народні бідування і загострення у зв'язку з цим релігійних настроїв, старообрядники стали посилено перехрещувати в «стару віру» мешканців, що зверталися до них за лікуванням, причому їхнє майно забирали в загальну скарбницю. Саме в цей важкий для Москви рік був закладений фундамент для росту й економічного процвітання старообрядницьких общин. Московські федосіївці зайняли міцні позиції на Преображенскому цвинтарі, московські біглопоповці - на Рогожскому.

Зростання впливу й економічної могутності федосіївщини в Москві наприкінці XVIII і самому початку XIX століття було нерозривно пов'язано з ім'ям першого наставника Преображенского цвинтаря І.А.Ковиліна, що не гидував ніякими засобами для збільшення добробуту федосіївской общини. Його політика відповідала інтересам найзаможнішої верхівки московських федосіївців, насамперед власників паперових мануфактур і майстерень, що починаючи з 60-х років XVIII століття стали швидко розвиватися в Москві й в її навколишніх регіонах. Паперова промисловість для свого ефективного розвитку потребувала застосування вільнонайманої праці. В силу цього московська федосіївска община, що складалася переважно із вихідців з села (у тому числі з колишніх кріпаків), засуджувала кріпосництво. Настільки ж рішуче федосіївці заперечили і богомолення за царів. У цьому полягав один з основних пунктів їхніх розбіжностей із поморцями.

У Преображенскій общині знаходили притулок і укриття багато втікачів із числа кріпаків, головним чином жінки. Її керівники досить послідовно проводили політику викупу з кріпосницької неволі людей, що переходили у федосіївщину, і переведення їх до стану вільних. Тим самим власники мануфактур забезпечувалися майже безкоштовною робочою силою, а крім того, розширювався чисельний склад общини і зміцнювалося її економічна могутність. Основна маса членів общини жила при мануфактурах і майстернях, розташованих у Лефортові.

У умовах тогочасної Москви в зв'язку з розвитком міста капіталістичного типу в середовищі вихідців із села відбувалася посилена диференціація: з одного боку концентрувався робочий люд і дрібні ремісники, а з іншого - власники мануфактур. Проте наприкінці XVIII століття протиріччя між ними ще не були настільки глибокими, щоб призвести до різкого антагонізму.

Саме Преображенский цвинтар, оточений стінами, мав декілька корпусів гуртожитку з невеличкими келіями для чоловіків і жінок, а також притулок для сиріт і бездомних. Життя в гуртожитках підпорядковувалося суворому монастирському регламенту, але їхні мешканці додержувалися його суто зовні. Дуже суворо дотримувалися у федосіївщині безшлюбність, хоча на сумісне життя дивилися крізь пальці. Вимога обов'язкової безшлюбності зберігалося під тиском недавніх вихідців із села, у тому числі і деяких значних промисловців, що недостатньо міцно улаштувалися в місті і ще не порвали зв'язків із сільською ріднею. Проте вже наприкінці XVIII століття дотримання безшлюбності стало дуже обтяжливим для найзаможніших членів федосіївской общини, що уже встигли обзавестися сім'єю і потребували юридичного зміцнення свого майнового становища. Так у федосіївщині виникає течія так званих новожонів, що визнали можливість вступу в шлюб із благословення наставників.

Федосіївскі організації в інших містах (у тому числі й у Петербурзі) і сільських місцевостях визнавали керівну роль Преображенскої общини, на справді ж її значення було ще ширше - вона була найавторитетнішим центром для всієї безпоповщини того часу.

Федосіївщина кінця XVIII століття була наймасовішим радикальним напрямком у старообрядництві, що відбивало настрої і сподівання вихідців із села, що влаштувалися в місті і втягнутих в процес його капіталістичного розвитку. Вона являла собою релігійно-опозиційний рух, нерозривно пов'язаний з процесом розкладання кріпосницького ладу і формуванням в його надрах капіталістичного способу виробництва.

Наприкінці XVIII століття на кріпосне селянство лягли нові тяготи, поміщики посилили гніт панщини і нерідко віддавали непокірливих селян у рекрути.

Самодержавно-кріпосницький гніт викликав увесь зростаючий опір селянських мас, що у 1772 - 1775 роках вилилося у відкрите збройне повстання під проводом О. І. Пугачова. У цій селянській війні брали участь і деяких прихильники старообрядництва, головним чином яіцькі козаки, що в більшості були старообрядниками. Проте ні в якій мірі не можна перебільшувати роль і вплив старообрядницьких елементів у цьому народному повстанні. Шлях відкритої класової боротьби суперечив релігійній доктрині старообрядництва, для якого був характерний насамперед пасивний протест,втілений у релігійну форму. Поразка повстання посіяла в народних масах настрої розпачу і безвиході, що стало грунтом для процвітання усіляких есхатологіних вчень.

У той же час боротьба народних мас проти своїх поневолювачів не вщухає й у цей період, вона лише приймає інші форми. Однієї з таких форм була втеча кріпаків від поміщиків. Наприкінці XVIII століття виникає справжній потік втікачів. Саме в цей час з'являється новий напрямок у старообрядництві - мандрівничий, або втікацький, толк. Неписьменне, темне селянство, задавлене важкими утискоми самодержавства і кріпосництва, знайшло в мандрівництві релігійне виправдання такому соціальному явищу в царської Росії, як втеча від царя і від поміщика. Мандрівництво виникнуло на грунті народного протесту проти панщини і рекрутчини.

Фундатором мандрівничого толку був Юхимій, солдат-втікач, а в минулому переяславский міщанин. Якийсь час він жив у Москві серед філіпповців, але вже незабаром відійшов від них, вважаючи, що «незаписані» розкольники лицемірять, а «записані» відійшли від щирої віри, тому що відкрито перебувають під владою антихриста. Після цього він пішов у глухі Пошехонскі ліси, де і розпочав розробляти власне віровчення, з проповіддю якого виступив у 80-ті роки XVIII століття. Особливий наголос Юхимій робив на старообрядницький догмат про воцаріння в «світі» антихриста. На його думку, антихрист по черзі втілювався в російських царях, починаючи з Петра I. З особливою жорстокістю Юхимій нападав на реформи Петра I, засуджуючи його за введення подушних переписів, поділ людей на різні чини, розмежування земель, рік і садиб, за брадобритие і заснування цехів.

На думку Юхимія, апокаліпсичний звір є царська влада, ікона його - влада цивільна, тіло його - влада духовна. Для того щоб врятуватися і одержати блаженство, потрібно вступити в суперечку з антихристом, але оскільки перемогти його може тільки бог відкрито боротися з ним не можна, то слід «таїтися і втікати», щоб у такий спосіб порвати усі зв'язки з суспільством і «світом» і ухилятися від усіх цивільних повинностей - «видимих знаків влади антихристової» запису в ревізії, сплати податків, військової служби, паспортів, присяги. Всякий бажаючий вступити на шлях мандрівництва повинний був прийняти нове хрещення, одержуючи при цьому нове ім'я. Прочани рішуче виступали проти шлюбу, рахуючи його гріховніше «блуд», У своїй практичній діяльності прочани керувалися такою заповіддю: «...дружба зі світом є ворожа Богові! Отже, хто хоче бути другом світу, той стає ворогом богу» (Послання Іакова, 4,4). Проте подібне самозречення і крайній аскетизм виявилися під силу лише невеличкому колу людей. Ні наприкінці XVIII, ні на початку XIX століття мандрівництво не одержало якого-небудь широкого поширення, залишаючись осередком деяких фанатиків.

Значно зміцнила свої позиції в другій половині XVIII століття біглопоповщина. У 60-х роках багато хто з беглопоповців, що повернулися в Росію, осіли в Москві. Починаючи з 1771 року, з моменту виникнення біглопоповской общини при Рогожскому цвинтарі, відбувається швидке і безупинне зростання її економічної могутності. Так само, як і федосіївщина, московська біглопоповщина виявилася втягнутою у процес формування капіталістичного міста. В міру збільшення багатства зростав і вплив Рогожскої общини у біглопоповскому світі. При Рогожскому цвинтарі була побудована каплиця, а дещо пізніше зведений за проектом відомого архітектора Казакова великий храм. У огорожі цвинтаря було багато житлових будинків, притулків, підсобних риміщень, бібліотека.

Наприкінці XVIII століття формується в суміжних повітах Московської, Рязанської і Володимирської губернії новий промисловий район, що одержав назву «Гуслиці», один з основних центрів бавовняної промисловості в Росії. Ключові позиції в Гуслицях зайняли біглопоповскі капіталісти, власники паперових мануфактур, що надавали деякі переваги працівникам-старообрядцам і всіляко сприяли переходу до старообрядництва. Це дозволяло їм тримати своїх робітників не тільки в економічній, але й у духовній залежності. Незабаром Гуслиці стали одним з найбільш значних старообрядницьких центрів.

Іншим центром біглопоповщини стали іргизскі монастирі. В 60-е роки XVIП століття вихідці з Вєтки заснували на берегах Іргизу в Саратовскій губернії три скити, незабаром перетворених у чоловічі монастирі. Пізніше були засновані і два жіночих монастирі. У цих монастирях проходили «исправу» попи, що втікали з православ'я. У 1779 - 1790 роках відбувся остаточний розкол біглопоповщини на д`яконовців і на перемазанців, яких виявилася абсолютна більшість. З цього моменту починається швидке зростання Іргизу як значного центру перемазанщини, що перетворився в головного постачальника попів-втікачів. Шляхом підкупу місцевої адміністрації іргизькі монастирі одержали для себе цілий ряд пільг і привілеїв.

Наприкінці XVIII століття біглопоповщина зміцнилася в ряді нових центрів (Москва, Гуслиці, Іргиз) і зайняла чільне місце в старообрядництві. Її економічне становище посилилося і грунтувалося на капіталах власників значних мануфактур і найбагатших купців. Проте деяких значних діячів біглопоповщини не залишала думка про те, що в такому важливому питанні, як находження попів, вона в сутності залежить від православної церкви і що самостійність біглопоповців, яка є тільки номінальною. Тому наприкінці XVIII століття в середовищі біглопоповців починаються пошуки шляхів для придбання власного архиерейства і створення тим самим незалежної церкви. У зв'язку з цим найбагатша верхівка біглопоповців була готова піти на поступку із самодержавством, щоб ввійти в православну церкву за умови зберігання старих, доніконівских обрядів. Подібний план був поданий групою старообрядників митрополиту Платонові, що прихильно поставився до можливості його здійснення.

Царський уряд охоче пішов назустріч подібним бажанням. Був розроблений спеціальний проект умов входження старообрядників у православну церкву, що одержав назву «пунктов про єдиноверие».

Отже, із моменту свого виникнення і до кінця XVIII століття старообрядництво здійснило чималу еволюцію. Більш чітким і визначеним став його класовий і соціальний склад. Старообрядництво стало переважно релігійним рухом селянства і посадского населення. Наявність між цими станами старообрядництва, розбіжностей призвели до розколу на два основних напрямки: поповщину і безпоповщину. До поповщини приєдналося головним чином посадске населення, частина селянства (в основному кріпосного) і козацтва, до безпоповщини - державні селяни Півночі, пов'язані з промислами і торгівлею. Соціальна диференціація й економічні відмінності між окремими локальними групами всередині класів і станів призвели до подальшого роздрібнення старообрядництва, до появи нових толків.

За своєю соціально-політичній сутностю старообрядництво було протестом проти самодержавно-кріпосницького ладу. Основні його напрямки виражали в XVIII сторіччі потреби класу міської і сільської буржуазії. Це стосується в першу чергу біглопоповщини, поморщини і федосіївщини. Деякі толки безпоповщини, як, наприклад, філіпповщина і нетовщина, виражали інтереси патріархального селянства, не пов'язаного з товарним господарством.

Для більшості старообрядницьких толків «стара віра» служила всього лише свого роду вихідним пунктом, трампліном, відштовхуючись від якого вони дивилися не назад , як стверджував Г.В. Плеханов, а вперед. Їхнім ідеалом була не московська старовина XVI - перший воловини XVII століття, а буржуазне суспільство. Проте незрілість соціально-економічних відносин того часу наклала на старообрядництво свій відбиток, відмітивши надзвичайною зашкарублістю, обскурантизмом і консерватизмом їхні суспільні ідеали і побут. З цим пов'язаний у старообрядництві крайній націоналізм, заперечення яких-небудь нововведень у побуті й одязі російського суспільства того часу. Протопоп Авакум писав: «Ох, ох, бедныя! Русь, что-то тебе захотелось немецких доступов и обычаев». Старообрядництво активно виступало проти науки, вважаючи її «зовнішньою мудрістю». Протопоп Авакум, наприклад, писав: «...Платон и Пифагор, Аристотель и Диоген, Иппокрит и Галин вси сии мудри быша и во ад угодиша». Старообрядники не визнавали ніяких привселюдних видовищ і розваг, виступали проти просвітництва і науки, модної сукні, бородобриття, вживання тютюну, кави, чаю, картоплі та іншого. Проте по суті, незважаючи на вкрай реакційну форму, старообрядництво у певній мірі виконувало ту ж роль, що і протестантизм у Західної Європі.

З другої половини XVIII століття деякі старообрядницькі толки, насамперед федосіївщина і біглопоповщина, виявилися нерозривно пов'язаними з розвитком капіталістичного міста, із найбільш передовою в той час галуззю промисловості - паперовою. На початку XIX століття, коли почалося становлення основних класів капіталістичного суспільства - капіталістів і робітників, з'явилися перші ознаки розбіжностей на цій основі всередині деяких старообрядницьких общин.

Сучасний стан старообрядництва

Старообрядництво пройшло тривалий, більш ніж трьохсотлітній шлях розвитку. Зародившись як протест консервативно настроєної частини російського духовенства проти церковних реформ середини XVII століття, воно перетворилося в наймасовіший реакційно-суспільне рух в історії Росії. Під впливом революційних перетворень, економічних успіхів, бурхливого розвитку науки і техніки, неухильного зростання освіти старообрядництво зазнало серйозних змін. Найхарактернішими для нього є такі тенденції, як послаблення фанатизму, відмова від есхатологичних ідей, витирання меж між окремими старообрядницькими напрямками і, особливо, між старообрядництвом у цілому і православ'ям.

До наших днів у більш-менш незмінному виді есхатологічне вчення і практичні висновки з нього збереглися тільки у прочан. Послідовники цього старообрядницького толку досі вживають заходів до найсуворішої ізоляції від навколишнього «світу». Ще в наші дні прочани ховаються у всіляких схованках. У глухих кутках Сибіру в наш час можна ще натрапити на мандрівничі «пустелі» і келії. Сучасні прочани, як про це свідчать безсумнівні факти, є прямими спадкоємцями дореволюційних.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes