Старообрядництво, Детальна інформація

Старообрядництво
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Релігієзнавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1287
Сутужніше долається традиційна ізольованість старообрядницьких общин від навколишнього середовища. У цьому відношенні попереду також іде найпоміркованіша старообрядницька течія - поповщина. У представників білокриницької церкви спостерігається найменша замкнутість. У біглопоповщині пережитки старої ізольованості можна зустріти і в даний час, але вони збереглися, очевидно, лише в сільській місцевості, у дрібних общинах і лише у окремих віруючих.

Можна зробити висновок про те, що старообрядництво потроху втрачало свої основні специфічні особливості і дотепер нівелюється, що без сумнівів є свідченням кризи цього колись могутнього релігійного напрямку.

Література

История старообрядческой церкви: Краткий очерк. – М.: Изд-во старообрядческой Митрополии Московской и всея Руси. – 1991.

Миловидов В.Ф. Современное старообрядчество. – М.: «Мысль». – 1979.

Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем. – М.: «Мысль». – 1969.

Мир старообрядчества. //Сборник науч. тр. Вып.4: Живые традиции: Результаты и перспективы комплексных исследований старообрядчества. Материалы международной науч. конф. – М.: РОССПЭН. – 1998.

Румянцева В.С. Народное антицерковное движение в России в XVII в. – М.: «Наука». –1986.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes