Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929 (17.05.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929 (17.05.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.1
Скачувань: 717
4. Завданнями та функціями державного енергетичного нагляду є:

1) організація роботи з установлення суб'єктам електроенергетики режимів споживання електричної енергії та потужності, погодження споживачам граничних величин споживання електричної енергії та потужності;

2) розроблення методології, організація збору інформації та аналіз прогнозів електроспоживання на короткотерміновий і тривалий періоди:

3) нагляд за технічним станом та організацією технічної експлуатації електричних установок споживачів, крім установок, які експлуатує населення (далі - електричні установки), тепловикористовуючих установок і теплових мереж, підключених до об'єктів електроенергетики (далі - теплові установки);

4) здійснення в межах своєї компетенції контролю за усуненням суб'єктами електроенергетики га споживачами виявлених порушень законодавства про електроенергетику;

5) організація розроблення та запровадження в установленому порядку Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації тепловикорнстовуючих установок і теплових мереж, а також інших нормативних і методологічних документів відповідно до своєї компетенції;

6) підготовка пропозицій щодо перегляду нормативно-технічних документів на енергетичне обладнання у разі його невідповідності вимогам Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, інших нормативних документів (далі - Правила);

7) участь у розслідуванні причин і наслідків аварій та пожеж на електричних і теплових установках споживачів, що призвели до порушення режимів роботи інших споживачів або суб'єктів електроенергетики;

8) участь у розробленні споживачами та енергопостачальними (електропередавальними) організаціями заходів щодо надійного та безаварійного енергопостачання споживачів;

9) здійснення контролю за відповідністю нових та реконструйованих електричних і теплових установок технічним умовам, нормам та Правилам, а також підтвердження їх готовності до роботи (подачі напруги), крім електричних установок напругою до 1000 вольт другої та третьої категорії надійності електропостачання та електричних установок, які використовує населення;

10) участь у роботі комісій з перевірки знань технології робіт (правил експлуатації, виробничих інструкцій) посадовими особами, відповідальними за електрогосподарство споживачів;

11) участь у разі потреби в проведенні експертизи електротехнічної та теплотехнічної частин проектів будівництва і реконструкції об'єктів споживачів на відповідність вимогам Правил;

12) надання консультацій, розгляд та вирішення в межах своєї компетенції питань, що виникають у споживачів та суб'єктів електроенергетики;

13) здійснення в межах своєї компетенції нагляду за:

дотриманням режимів виробництва, постачання і споживання енергії (активної, реактивної, теплової);

lB*

H

J

L

\x00BA

1/4

\x1C00нергетики роботи, пов'язаної із забезпеченням дотримання споживачами встановлених режимів споживання (постачання) енергії:

забезпеченням надійного постачання енергії;

відповідністю схем живлення (зовнішніх та внутрішніх) категорійності споживачів та їх струмоприймачів;

відповідністю нормативним документам вимог технічних умов на приєднання електричних і теплових установок до мереж енергопостачальних (електропередавальних) організацій, а також за погодженням проектів енергопостачання споживачів;

відповідністю виданих суб'єктами електроенергетики актів - допусків подачі електричної енергії на електричні установки споживачів напругою до 1000 вольт другої та третьої категорії надійності електропостачання та електричні установки, які використовує населення, а також дозволів на застосування електричної енергії в електротермічних процесах вимогам Правил та нормативних документів;

відповідністю укладених договорів на користування енергією та договорів про надання послуг з передачі електричної енергії нормативним документам;

дотриманням споживачами вимог Правил і нормативно-правових актів з питань енергопостачання;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes