Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929 (17.05.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929 (17.05.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.1
Скачувань: 717
застосуванням заходів щодо обмеження постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними Правил користування електричною і тепловою енергією, а також споживачам - неплатникам спожитої електричної і теплової енергії;

складанням актів про встановлення аварійної та технологічної броні електропостачання і відповідністю визначених величин цієї броні електропостачання технології виробництва споживачів та фактичним обсягам їх електроспоживання;

забезпеченням належного стану системних елементів протиаварійної автоматики, встановлених у споживачів, які впливають на надійність роботи об'єднаної енергетичної системи України:

дотриманням суб'єктами електроенергетики та споживачами вимог нормативних документів, що регулюють перетікання реактивної електроенергії;

готовністю відповідних суб'єктів електроенергетики та споживачів до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій;

забезпеченням належного стану оперативно-диспетчерського управління енергогосподарством споживачів;

готовністю до роботи резервних автономних джерел живлення споживачів першої категорії і особливої групи першої категорії;

відповідністю обліку обсягів виробництва, постачання і споживання енергії вимогам нормативних документів;

дотриманням показників якості енергії та кількості повернення конденсату водяної пари згідно з вимогами нормативних документів.

Структура та фінансування

Держенергонагляду

5. До структури Держенергонагляду входять такі підрозділи:

Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії як головна організація;

регіональні державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії:

державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі тощо.

6. Держенергонагляд очолює Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, який призначається на посаду та звільняється з посади Державним секретарем Мінпаливенерго. Головний державний інспектор має трьох заступників за відповідними напрямами діяльності головної організації.

Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду несе персональну відповідальність за виконання покладених на Інспекцію завдань і здійснення нею своїх функцій.

7. Начальники регіональних державних інспекцій одночасно є заступниками Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду у відповідному регіоні.

Керівники структурних підрозділів державних інспекцій, їх заступники, начальники секторів, головні та провідні спеціалісти, начальники обласних (міських, районних, міжрайонних) інспекцій та їх заступники є старшими державними інспекторами з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії. Інші спеціалісти, які виконують функції державного енергетичного нагляду, є державними інспекторами з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.

8. Структуру Держенергонагляду затверджує Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду за погодженням з Державним секретарем Мінпаливенерго.

Граничну чисельність працівників Держенергонагляду затверджує Державний секретар Мінпаливенерго за поданням Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду.

9. Держенергонагляд фінансується за рахунок коштів, отриманих державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативко-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України, за здійснення Держенергонаглядом допоміжних заходів із забезпечення надійного і сталого функціонування цієї системи відповідно до законодавства.

10. Держенергонагляд має печатку із своїм найменуванням, а службові особи, які здійснюють державний енергетичний нагляд, мають посвідчення єдиного зразка і номерний пломбіратор.

Права Держенергонагляду

11. Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, його заступники та відповідні державні інспектори з енергетичного нагляду під час виконання покладених на Держенергонагляд завдань та функцій мають право:

вимагати в межах своєї компетенції від суб'єктів електроенергетики та споживачів вжиття заходів для усунення виявлених Держенергонаглядом порушень,

залучати в установленому порядку установи та організації до розроблення нормативних документів з питань, що належать до їх компетенції;

отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів електроенергетики та споживачів інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

визначати періодичність, порядок і напрями обстеження електричних і теплових установок споживачів енергії;

безперешкодного в будь-який час доби доступу до електричних і теплових установок суб'єктів електроенергетики та споживачів;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes