Оплата праці на підприємствах різних форм власності, Детальна інформація

Оплата праці на підприємствах різних форм власності
Тип документу: Курсова
Сторінок: 15
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1253
з

Фт.пог = ( Чі * Фді * СІі * Ксер.і , грн

І=1

де Чі – чисельність погодинників, що працюють в і-тих умовах праці (нормальних, шкідливих, особливо шкідливих), чол;

Фді – дійсний фонд часу роботи одного погодинника при і-тих умовах праці, год/рік;

СІі – годинна тарифна ставка погодинника першого розряду при і-тих умовах праці, грн/год;

Ксер.і – середній тарифний коефіцієнт погодинників при і-тих умовах праці, який визначається:

,

де Чj – чисельність погодинників j-го розряду, чол:

Кj – тарифний коефіцієнт j-го розряду

Фонд тарифної заробітної плати відрядників (Фт.відр) визначається за формулою:

з

Фт.відр = ( Ті * С1.і * К\x2032сер.і , грн,

І=1

де Ті – сумарна трудомісткість робіт при і-тих умовах праці, н-год/рік;

С1.і – годинна тарифна ставка відрядника першого розряду при і-тих умовах прці, грн/год;

К\x2032сер.і – середній тарифний коефіцієнт відрядників при і-тих умовах праці, чкий обчислюється:де Тj – трудомісткість робіт по j-му розряду, н-год.

Просумувати фонди тарифної заробітної плати погодинників і відрядників і доплати по преміальних системах одержують фонд основної заробітної плати. Додавши до цього фонду інші види доплат, одержують годинний, денний, місячний і річний фонди оплати праці.

5. Система надбавок, доплат та премій працівникам

З метою стимулювання підвищення професійної майстерності працівників і посилення їх матеріальної зацікавленості та відповідальності за результати виробничої діяльності керівництву підприємств, організацій та установ надається право за узгодженнями з профспілками (в разі їх відсутності – самостійно) вводити диференційовані надбавками до тарифних ставок. Надбавки встановлюються робітниками, які виконують виробничі завдання стабільно і з високою якістю, освоїли суміжні професії, і виплачуються за рахунок економії фонду заробітної плати. У випадку зниження якості робіт та браку надбавки не виплачуються.

Величина надбавки за кваліфікаційну майстерність залежить від розряду робітника:

розряд – 1 %;

розряд – 1 %;

3 розряд – до 12 %;

4 розряд – до 16 %;

5 розряд – до 20 %;

6 розряд – до 24 % від тарифної ставки.

Крім згаданих, існують надбавки за роботу у важких умовах, що коригуються за допомогою районних коефіцієнтів (як, наприклад, робота в умовах Півночі чи Далекого Сходу – коефіцієнти 1,15 – 2,00 до середньої тарифної ставки по даній галузі народного господарства в країні, де працюють робітники), і надбавки за роботу в шкідливих для здоров’я умовах.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes