Передумови економiчної iнтеграцiї України в ЄЕС, Детальна інформація

Передумови економiчної iнтеграцiї України в ЄЕС
Тип документу: Курсова
Сторінок: 8
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 972
говельні (граничні, шлюзові) - ціни реалізації сільгосптоварів на зовнішньому ринку знаряддя аграрного протекціонізму.

• Воля торгівлі сільгосппродукцією усередині ЄС, відсутність тарифних і кількісних обмежень. Єдині правила зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією з третіми країнами і єдиний митний тариф. [5;с.86]

При імпорті діє система компенсаційних зборів, що захищає виробників від конкуренції з боку тих країн, де витрати виробництва сільгосптоварів нижче, ніж у ЄС. При експорті сільгосппродукції в треті країни виробники одержують субсидії від органів ЄС, що дозволяють їм продавати продукцію за більш низькими світовими цінами. Стосовно деяких товарів ЄС уклало угоди з зовнішніми постачальниками, згідно яких вони зобов'язуються не експортувати ці товари в країни ЄС за цінами нижче встановленого рівня. За практичне здійснення єдиної політики в галузі сільського господарства відповідальність несуть міждержавні органи ЄС (Рада і Комісія).

• Єдине фінансування сільського господарства через Європейський фонд орієнтації і гарантії сільського господарства (ФЕОГА), на підтримку якого йде більше половин бюджету ЄС. Засоби для орієнтації призначені для підвищення продуктивності і модернізації сільськогосподарського виробництва, а засоби гарантії, що складають суми фонду, направляються безпосередньо на підтримку цін. ФЕОГА формується за рахунок компенсаційних зборів, стягнутих за. імпорт сільгосппродукції з третіх країн, відрахувань від мит на ввезені промислові товари, прямих внесків із бюджету ЄС, надходжень від податку з додаткової вартості.

Для керування ЄС створені міждержавні представницькі, виконавчий і судові органи, наділені деякими наднаціональними повноваженнями для прийняття рішень від імені ЄС у цілому.

Керування ЄС здійснюють п'ять головних інституціональних органів — Європейська Рад, Комісія ЄС, Рада міністрів, Європейський парламент і Суд ЄС. У сукупності вони являють собою унікальну систему міждержавного керування, що здійснює у визначених межах законодавчі, виконавчі і судові функції.

• Європейський парламент (European Parliament) — представницький і консультативний орган ЄС. З моменту утворення ЄС у 1957 році до 1979 року депутати делегувалися до складу Європейського парламенту національними парламентами. [7;с.46]

Інститути європейського союзу

Починаючи з 1979 року депутати обираються прямим голосуванням від кожної країни ЄС терміном на п'ять років.Кількість депутатів від кожної країни залежить від питомої ваги економіки кожної з країн, Під час роботи парламенту депутати об'єднуються в політичні, а не в державні фракції.Секретаріат парламенту розміщений у Люксембурзі, сесії проходять у Страсбурзі, комітети засідають у Брюсселі. Парламент приймає рішення разом із Європейською Радою із питань внутрішнього ринку, бюджету ЄС, прийняття нових членів, укладання угод про асоціацію з країнами, що розвиваються, і співробітництві з країнами з перехідною економікою. Має право виносити квоту недовіри Комісії ЄС, накладати вето на постанови у визначених галузях (охорона навколишнього середовища, культура, освіта, молодіжна політика ). •

• Європейська Рада (European Council) — директивний орган ЄС, що збирається на періодичні засідання (не рідше двох разів у рік) у складі глав держав і урядів країн - членів ЄС і голови Комісії ЄС. Почала регулярно збиратися з 1974 року, із прийняттям Єдиного європейського акта в 1986 році одержав офіційний. статус і в даний час виступає як керівний політичний орган ЄС. Приймає рішення з фундаментальних питань інтеграції — прямі вибори в Європейський парламент, прийняття нових членів, створення європейської валютної системи, реформа єдиної сільськогосподарської політики, стосунки з третіми країнами, — які є обов'язковими для виконання всіма іншими органами ЄС. Головою Рад є глава держави або уряди

країни ЄС, що змінюються кожні 6 місяців.

• Рада ЄС (Council of the EC) — міжурядовий орган ЄС. Засідання проводяться в міру необхідності і збираються, у залежності від обговорюваних питань, на рівні міністрів закордонних справ, фінансів, економіки, сільського господарства, транспорту і т.д. Найбільшою кількістю голосів у Раді ЄС володіють ФРН, Франція, Італія і Великобританія. Рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів (створення єдиного ринку, технологічна, регіональна і соціальна політика). Рішення з окремих політично дошкульних питань (оподатковування) вимагають консенсусу.

Комісія ЄС (Commission of the EC) — наддержавний виконавчий орган ЄС. Складається з членів, призначених урядами країн ЄС в особистій якості на п'ятилітній термін. Члени Комісії не можуть одержувати будь-яких інструкцій від своїх урядів і зобов'язані діяти в інтересах співтовариства в цілому. Кожний із них відповідає за визначену сферу діяльності ЄС. Голова Комісії призначається за домовленістю між урядами країн ЄС і за погодженням із Європейським парламентом на п'ять років. Комісія керує повсякденною діяльністю ЄС, готує пропозиції на розгляд Ради ЄС, здійснює контроль за виконанням рішень Ради національними урядами. Комісія здійснює всі зносини від імені ЄС із третіми країнами, стежить за здійсненням єдиної політики ЄС в окремих галузях, насамперед у сфері торгівлі з третіми країнами. Місцеперебування Комісії — Брюссель.[5;с.90]

• Суд ЄС (Court of Justice) — верховна судова інстанція ЄС, що складається з 13 суддів, призначених на шість років по взаємній домовленості між урядами країн ЄС. Суд спостерігає за однаковістю застосування правових документів ЄС, визначає відповідність законодавству правових актів Комісії і Ради і виносить рішення з питань застосування законодавчих норм ЄС, якщо такі питання передаються на його розгляд національними судами країн ЄС. Будь-яка країна ЄС і Комісія ЄС мають право звернутися до Суду, якщо вони думають, що якась інша країна не виконує умови договорів ЄС. Суд також розглядає обертання фізичних і юридичних осіб, що думають, що законодавчі акти ЄС нанесли їм шкоди.

Таблиця №1НІ ТАКПравові документи, прийняті цими органами ЄС, можуть мати одну з наступних форм: постанови (regulations) — обов'язкові для виконання всіма країнами-членами розпорядження органів ЄС; аналог національним законам; директиви (directives) — обов'язкові для виконання країнами-членами розпорядження органів ЄС, проте форми і способи введення цих розпоряджень у національне законодавство віддаються на розсуд країн-членів; рішення (decisions) — розпорядження органів ЄС, обов'язкові тільки для тих країн, підприємств або навіть приватних осіб, яким вони адресовані; рекомендації (recommendations) — розпорядження органів ЄС, що не носять обов'язкового характеру і служать для орієнтування національних урядів.[6;с.80]

Успішно діють зараз також спільні фінансові інститути

• Європейський фонд розвитку (European Development Fund) — дає фінанси для стабілізаційних фондів і венчурний капітал. Фінансує Стабекс (Stabex) — фонд стабілізації прибутків від експорту, Сисмин (Sysmin) — фонд стабілізації видобувної промисловості, дає надзвичайну допомогу у випадку природних лих, фінансує допомогу біженцям і структурні перетворення в країнах, що здійснюють економічні реформи.

завдання банку — сприяти вирівнюванню рівнів економічного розвитку країн ЄС шляхом фінансування проектів у менше розвитих країнах, а також підтримка проектів загальноєвропейського

масштабу в галузі транспорту, зв'язку, охорони навколишнього середовища, енергетики. Крім країн ЄС банк дає кредити країнам, що підписали угоди з ЄС, - країнам Ломейської конвенції, країнам, що знаходяться в асоціації з ЄС, і т.д.

Стосунки з третіми країнами.

Починаючи з 1964 року. ЄС проводить політику співробітництва на преференційних умовах із країнами Африки Карибського і Тихоокеанського басейнів (АКТ) у рамках спочатку Яундської, а пізніше декількох Ломейських конвенцій. У 1989 році біля 70 країн, що розвиваються, підписали Четверту Ломейскую конвенцію з ЄС, діючу протягом 10 років. Відповідно до цієї конвенції країни АКТ одержали вільний від мит і кількісних обмежень доступ для товарів свого експорту на ринки ЄС без взаємних зобов'язань лібералізувати імпорт товарів із ЄС, гарантію країн ЄС на закупівлю до 1,3 млн. т цукру з країн АКТ за цінами ЄС, виділення через Європейський фонд розвитку і Європейський інвестиційний банк засобів на розвиток торгівлі і фінансування економічного росту. Для керування співробітництвом і координації зусиль створені три спільні інститути: Рада міністрів ЕС-АКТ, Комітет на рівні послів ЕС-АКТ і Спільна асамблея ЕС-АКТ.

Розгалужена система взаємовідносин існує між ЄС і США, що включає: консультації двічі в рік між президентом США і головою Ради ЄС і головою КЕС, консультації двічі в рік між держсекретарем США і міністрами закордонних справ країн ЄС і членами КЕС, консультації двічі в рік на міжміністерському рівні. Угоди між США і ЄС підписуються в окремих галузях — використання атомної енергії, охорона навколишнього середовища, права риболовлі, біотехнологія, політика конкуренції й антимонопольної політики. Незважаючи на розвинуту систему відносин, найбільш суперечливою сферою стосунків між США і ЄС є єдина сільськогосподарська політика ЄС, спрямована по суті проти більш конкурентоздатного американського сільськогосподарського експорту в ЄС.

У 1989-1990 роки ЄС підписало угоди з Польщею, Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Болгарією, Румунією. Ці угоди, відомі як Європейські угоди, передбачають підтримку постійного діалогу на вищому рівні і координацію політики, створення зони вільної торгівлі, що передбачає вільне переміщення товарів, послуг, людей і капіталу. Розвиваються відносини ЄС із країнами колишньої рублевої зони, включаючи Росію.

Перспективи інтеграції України в ЄЕС

Чи готова Україна до швидкого вступу до ЄС в недалекому майбутньому?

Це питання можна розглянути з точки зору так званих “Маастріхських критеріїв”, якими є:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes