Основні види фінансових послуг в Україні, Детальна інформація

Основні види фінансових послуг в Україні
Тип документу: Курсова
Сторінок: 15
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 52.6
Скачувань: 1507
г) Співробітництво з іноземними компаніями та їх об’єднаннями – учасниками ринку фінансових послуг;

4. Висновки..................................................................................................................31

5. Список використаної літератури...........................................................................33

6. Додаток. Рецензія на курсову роботу....................................................................34

Вступ.

Предметом та об”єктом дослідження цієї роботи є фінансові послуги в Україні. Актуальність та практичне значення розгляду існуючих видів фінансових послуг полягає в тому, що на сьогодняшній день в Україні цей вид послуг ще набуває свого активного розвитку та поступово удосконалюється.

Мета цієї роботи –передбачити перспективу розвитку ринку фінансових послуг в нашій країні з огляду на досвід інших країн, розглянувши існуючі види фінансових послуг в Україні, їх законодавчі та теоретичні засади, при цьому розкрити їх сутність.

Робота побудована виходячи з її мети. Спочатку розглядається ринок фінансових послуг як теоретична база. Потім надається перелік існуючих видів фінансових послуг та їх опис. Наступний етап роботи – дослідження досвіду за кордоном та передбачення поля діяльності в нашій країні.

Для створення роботи було використано закони, учбову літературу, монографії перелік яких надається.

1. Законодавчі та теоретичні засади існування фінансових послуг в Україні.

Метою Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” є створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення діяльності і розвитку конкурентноспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України.

Необхідно надати значення термінів, якими оперує Закон.

Фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізінгові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Фінансові активи – кошти, цінні папери, боргові зобов”язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів.

Ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.

Учасники ринків фінансових послуг – юридичні особи та фізичні особи – суб”єкти підприємницької діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання фінансових пслуг на території України, та споживачі таких послуг.

Фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

За Законом фінансовими вважаються такі послуги:

випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

Платіжні документи - чеки (іменні, дорожні), виражені в іноземній валюті.

Платіжні картки - це:

банківська платіжна картка, емітована банком України відповідно до чинного законодавства України, за допомогою якої власник картки має змогу здійснювати оплату товарів, послуг та одержувати готівкові кошти;

банківська платіжна картка, емітована іноземним банком, за допомогою якої власник картки має змогу здійснювати оплату товарів, послуг та одержувати готівкові кошти;

платіжна картка, емітована іноземною небанківською установою, за допомогою якої власник картки має змогу здійснювати оплату товарів, послуг та одержувати готівкові кошти;

корпоративна банківська платіжна картка, емітована банками України та іноземними банками, за допомогою якої власник картки має змогу розпоряджатися картрахунком юридичної особи.

Кліринг - система безготівкових розрахунків між банками шляхом заліку взаємних грошових вимог і зобов'язань.

Форми забезпечення розрахунків визначаються та контролюються Національним Банком Інструкцією „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, Інструкцією „Про касові операції в банках України”, Інструкцією „Про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті”, Положенням „Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” та іншими.

2) довірче управління фінансовими активами;

Фінансові активи - кошти, дорогоцінні метали і каміння, цінні папери, боргові зобов"язання та інші законодавчо визначені активи юридичних і фізичних осіб.

Послуги з довірчого управління фінансовими активами – ведення особових банківських рахунків клієнта ( сплата його рахунків, отримання належних йому платіжей и т.і.); придбання та продаж цінних паперів клієнта з максимізацією його прибутку при „нормальному” ступеню ризику; підготовка налогових декларацій клієнта; стягнення прибутку на користь клієнта.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes