Основні види фінансових послуг в Україні, Детальна інформація

Основні види фінансових послуг в Україні
Тип документу: Курсова
Сторінок: 15
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 52.6
Скачувань: 1505
3) діяльність з обміну валют;

Валюта України (гривня) - грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

Іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

Пункт обміну іноземної валюти банку (фінансової установи) - це складова частина власного операційного залу банку (фінансової установи), де здійснюються валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми чеками для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів з дотриманням вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів Національного банку України (далі - пункт обміну валюти банку /фінансової установи/);

До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками (далі - валютно-обмінні операції) належать:

купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню;

зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

4) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; 5) фінансовий лізинг

„Большой экономический словарь” ппід редакцією А.Н. Азріліяна дає таке визначення поняттю „Фінансовий лізінг”: - 1. лизинговый контракт, предусматривающий выплату в течение твердо установленного срока сумм, достаточных для полной амортизации капиталовложений арендодателя и способных обеспечить ему определенную прибыль; 2. вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование. Предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока действия договора лизинга или до его истечения при условии выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной договором лизинга, если иное не предусмотрено договором; 3. лизинг, при котором собственник оборудования продает его лизинговой компании за наличный расчет и одновременно берет его в аренду у той же компании, т.е. становится арендатором, но улучшает при этом свое финансовое положение за счет получения стоимости оборудования; 4. лизинг, когда продавец оборудования тоже становится арендатором, но используется это оборудование другими – субарендаторами. Согласно договору лизинга весь риск и преимущества, связанные с владением активами, переходят к получателю независимо от того, происходит ли при этом смена собственника.

Фінансовий лізинг поділяється на :

\x25CF лізинг в обслуговуванні;

\x25CF ліверидж лізинг;

\x25CF у пакеті;

Лізінг з обслуговуванням являє собою поєднання фінансового лізінгу з обслуговуванням з договором підряду та передбачає надання цілого ряду послуг, пов”язаних з утриманням на обслуговування зданого в оренду обладнання.

Ліверидж лізинг – особливий вид фінансового лізингу.У цій угоді більша частка (за вартістю)обладнення,що здається в оренду, береться внайми у третьої сторони –інвестора. У першій половині строку оренди здійснюються амортизаційні відрахування по орендованому обладнанню та виплата відсотків за взятую позикою на його придбання,що знижує оподаткований прибуток(доход) інвестора та ство-рює ефект відстрочки податку.

Лізинг у пакеті - система фінансування підпиємства,при якій будівлі та споруди надаються у кредит, а обладнання здається орендареві за угодою оренди.

За методами фінансування існують :

\x25CF терміновий лізинг,при якому здійснюється одноразова оренда майна;

\x25CF поновлювальний лізинг,при якому договір продовжується по закінченню першого строку контракту.

Стосовно орендованого майна лізинг поділяється на :

\x25CF чистий лізинг, коли додаткові видатки з обслуговування орендованого майна покладаються на орендаря;

\x25CF повний лізинг,при якому орендар бере на себе всі видатки з технічного обслуговування зданого в оренду обладнання.

Роздільний лізинг –це ускладнений варіант фінансового лізингу,який передбачає участь в угоді кількох компаній та фінансових установ.Роздільний лізинг використовується в тому випадку,коли лізингодавець фінансує лише частину технічних засобів,а інша частина сплачується позиками інших учасників.Власником цього комплексу технічних засобів залишається лізингодавець,за яким зберігається право отримання податкових пільг по лізингу.

Розвиток лізингових стосунків може здійснюватися шляхом здачі в оренду цілих промислових підприємств,що викликає застосування роздільного лізингу.Він характеризується широкомаштабністю та наявності більшої кількості фінансово-кредитних відносин при виконанні угод.

6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

Кредит - надання грошей або товарів в борг, як правило, з сплатою процентів; вартісна економічна категорія, невід'ємний елемент товарно-грошових відносин. Виникнення кредиту пов'язане безпосередньо зі сферою обміну, де власники товарів протистоять один одному як власники, готові вступити у економічні відносини.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes