Автоматизована система обліку кадрів, Детальна інформація

Автоматизована система обліку кадрів
Тип документу: Курсова
Сторінок: 40
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2802
Довідник “Прийом” SPR_PR ( “ ( ( “ (

Довідник “Стать” SPR_POL ( “ ( ( “ (

Довідник “Посада” SPR_POS ( “ ( ( “ (

Довідник “ Причина звільненя” SPR_PRI ( “ ( ( “(

Довідник “Освіта” SPR_OBR ( “ ( ( “ (

Довідник “Сімейний стан” SPR_SEM ( “ ( ( “ (Перелік і опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень наведені нижче:

назва відділу береться з БД ( довідник “Структурний підрозділ” )(

номер документу береться з документів PRIKAZ1, PRIKAZ2, PRIKAZ3(

дата прийому на роботу береться з документу PRIKAZ1(

дата переміщення ( з документу PRIKAZ2(

дата звільненя ( з документу PRIKAZ3(

табельний намер береться з документу PRIKAZ1, а також вводиться користувачем з клавіатури(

ПІБ береться з документу PASP(

назви посад, категорій, професій беруться відповідно з довідників SPR_POS, SPR_KAT, SPR_PRO(

вид прийому береться з довідника SPR_PR(

причина звільнення береться з довідника SPR_PRI.

2.2. Алгоритм розв(язання задачі.

2.2.1. Інформація, що використовується.

При розв(язані задачі з обліку наявності та руху кадрiв використовують масиви оперативної і нормативно-довідкової інформації, що зберігаються на жорсткому магнітному диску (ЖМД). Масиви оперативної інформації вмі-щують у собі інформацію про працівників, їх вік, стать, адресу, стаж робти і т.д., переміщення працівників, куди, на яку посаду, звільнення працівників, коли звільнили, за якою причиною.

При роботі з АРМ працівника відділу кадрів використовуються наступні масиви оперативної інформації: KADR, PEREM, UVOL, DIPLOM.

Інформація в оперативний масив KADR заноситься в момент прийому працівника на роботу. Масив KADR вміщує табельний номер працівника, ПІБ, код посади, код структурного підрозділу, код статі, код сімейного стану, код освіти, код виду прийому, дату народження, домашню адресу, серію паспорту, оклад, код відмітки про військовий облік, номер наказу про прийом, дату прийому.

Масив PEREM вміщує номер наказу про переміщення або призначення на іншу посаду, табельний номер, дату переміщення, код структурного підрозділу, код посади, оклад. Інформація вноситься в масив в момент переміщення працівника або призначення його на нову посаду.

Масив UVOL вміщує номер наказу про звільнення, табельний номер, дату звільнення, причину звільнення. Інформація заноситься в масив в момент звільнення працівника з роботи.

Масив DIPLOM вміщує номер диплому, атестату чи свідоцтва, табельний номер, код освіти, код спеціальності. Інформація вноситься у масив під час прийому працівника на роботу або при зміні освіти працівника.

Масиви нормативно-довідкової інформації зберігаються у БД АРМу і використовуються для отримання довідкової інформації і складання вихідних документів. Ці масиви включають інформацію про види прийому, посади категорії, спеціальності, освіти, структурні підрозділи організції, професії, причини звільнення, стать, сімейний стан, військовий облік.

Зміст масивів описаний у підрозділі 3.1.5.

Таблиця 3

Перелік масивів, сформованих із вхідних повідомлень.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes