/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Теоріяелектро зв`язку "система передавання неперервних повідомленьз АІМ-1", Детальна інформація

Тема: Теоріяелектро зв`язку "система передавання неперервних повідомленьз АІМ-1"
Тип документу: Курсова
Предмет: Фізика, Астрономія
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1021
Скачати "Курсова на тему Теоріяелектро зв`язку "система передавання неперервних повідомленьз АІМ-1""
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
До основних понять і визначень теорії зв'язки відносять «інформацію», «повідомлення», «сигнал». Дамо пояснення цих термінів на фізичному рівні.

Інформація - це відомості про стан фізичного явища, об'єкта системи, які розглядаються з позицій їх передачі в просторі і часі.

Повідомлення - це форма зображення інформації.

Сигналом називають фізичний процес, який застосовується для передачі повідомлення.

Повідомлення можуть бути безперервними (аналоговими), наприклад мова, музика, або дискретними письмовий текст, цифрові дані. Останні характеризуються кінцевою безліччю значень інформаційного параметра.

Розглянемо узагальнену структурну схему системи електричного зв'язку, на прикладі якої можна пояснити процес і задачі передачі і прийому сигналів в даній курсовій роботі.

Узагальнена структурна схема змішаної системи електрозв'язку. Призначення окремих елементів.У рамках поставленої задачі безперервне повідомлення a(t), що спостерігається на виході джерела повідомлень (ИС), являє собою реалізацію стаціонарного гаусівського випадкового процесу з нульовим математичним очікуванням і відомою функцією кореляції.

Для ефективної передачі сигнал a(t) обмежується по спектру за допомогою ідеального фільтра нижніх частот (ІФНЧ) з частотою зрізу, що задовольняє необхідній точності. На виході ІФНЧ при цьому буде спостерігатися сигнал х(t), відмінний від a(t).

У передаючому пристрої (ПДП) на основі дискретизування аналогового сигналу початкове повідомлення відображається в сигнал амплітудно-імпульсної модуляції s(t), який безпосередньо поступає в лінію зв'язку.

У лінії зв'язку (ЛЗ) модульоване повідомлення s(t) взаємодіє з адитивною перешкодою «білий шум» \x03BE(t), яка надходить від джерела перешкод (ДП).

У результаті на вхід приймального пристрою (ПРП) надходить сигнал z(t), який являє собою суму спотвореного сигналу, що прийшов s(t) і перешкоди \x03BE(t). ПРП обробляє прийнятий сигнал z(t) і відновлює за ним початкове повідомлення, яке із заданою точністю надходить до одержувача повідомлення (ОП).

Узагальнена структурна схема системи електрозв'язку, що досліджується в курсовій роботі приведена на малюнку 1.1:Малюнок 1.1

Розглянемо призначення окремих елементів приведеної вище схеми.

Джерело повідомлень - це деякий об'єкт або система, інформацію про стан або поведінку якого необхідно передати на деяку відстань. Причому під об'єктом мають на увазі людину, ЕОМ, автоматичний пристрій або що-небудь інше. Інформація, що передається від джерела повідомлень є непередбаченою для одержувача. Тому кількісну міру інформації, що передається за системою в теорії електрозв'язку виражають через статистичні (імовірнісні) характеристики повідомлень (сигналів). Повідомлення, як вже обмовлялося вище, - є фізична форма представлення інформації. Часто повідомлення представляють у вигляді струму, що змінюється під часі або напруження, що відображає інформацію, що передається. Наприклад, в телефонії ця зміна струму мікрофона під дією звукового тиску говорячої людини; в телебаченні ця зміна напруження на виході відікона під дією зміни яскравості або кольоровості об'єкта, що відображається і т.д.

що відображає ту частину повідомлення, яка подавляється ФНЧ.

У результаті послідовність кодових комбінацій підводиться до модулятора - пристрою, призначеному для узгодження джерела повідомлень з лінією зв'язку, що використовується. Модулятор формує сигнал s(t), який являє собою електричне або електромагнітне коливання, здатне розповсюджуватися по лінії зв'язку і однозначно пов'язане з повідомленням, що передається. Сигнал s(t) створюється внаслідок модуляції процесу зміни однієї або декількох параметрів переносника згідно із законом модулюючого сигналу. Більш докладна структурна схема ПДП буде розглянута в пункті №3.

З виходу передаючого пристрою сигнал s(t) поступає в лінію зв'язку, де на нього накладається перешкода \x03BE(t). Отже, на вхід приймального пристрою впливає суміш z(t)=s(t)+ \x03BE(t) переданого сигналу і перешкод.

При демодуляції з прийнятого сигналу s(t) виділяється закон зміни інформаційного параметра. Структурна схема ПДП детально розглядається в пункті № 4.

, демодульований сигнал х(t) зазнає низькочастотної фільтрації.

.

.

1.3 Початкові дані.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар