Фактори впливу та методи визначення електромагнітної обстановки офісного приміщення, Детальна інформація

Фактори впливу та методи визначення електромагнітної обстановки офісного приміщення
Тип документу: Курсова
Сторінок: 20
Предмет: Фізика, Астрономія
Автор: фелікс
Розмір: 104.2
Скачувань: 1502
Перелік умовних позначень, скорочень і термінів 6

Вступ 7

1 Електромагнітна обстановка офісного приміщення 9

1.1 Класифікація електромагнітних завад 9

1.2 Класифікація впливу ЕМЗ по ступеню ураження приладів 13

1.3 Джерела електромагнітних завад 14

1.3.1 Аварійні потенціали на елементах заземлювального пристрою 14

1.3.2 Електромагнітні завади, які створюються електропроводкою 15

1.3.3 Джерела і характеристики електромагнітних полів на робочому місті з ПЕОМ 21

1.3.4 Електромагнітні поля, що створюються радіосистемами 27

1.3.5 Інші джерела електромагнітних завад 30

2 Теоретичні методи опису електромагнітної обстановки 32

2.1 Електродинамічний метод 32

2.2 Енергетичний метод 35

2.3 Імовірнісний метод 36

3 Практичні методи визначення та оцінки електромагнітної обстановки 38

3.1 Оцінка параметрів заземлювальних пристроїв 38

3.2 Моніторинг напруги живлення 40

3.3 Контроль електромагнітних полів комп'ютерної техніки 41

3.3.1 Сертифікаційні випробування відеотерміналів та ПЕОМ 41

3.3.2 Вимірювання електромагнітних полів від комп'ютерної техніки на робочих місцях 43

3.3.3 Апаратура контролю електромагнітних полів на робочих місцях з ПЕОМ 45

Висновки 48

Рекомендації 49

Перелік посилань 50

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

FM ( frequency modulation,

VHF ( very high frequency,

UHF ( ultra high frequency,

АМ ( амплітудна модуляція,

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes