Фактори впливу та методи визначення електромагнітної обстановки офісного приміщення, Детальна інформація

Фактори впливу та методи визначення електромагнітної обстановки офісного приміщення
Тип документу: Курсова
Сторінок: 20
Предмет: Фізика, Астрономія
Автор: фелікс
Розмір: 104.2
Скачувань: 1502
5 Гц - 2 кГц Діапазон частот

2 - 400 кГц

Напруженість змінного електричного поля, (В/м) 1,0 ( 35,0 0,1 ( 1,1

Індукція змінного магнітного поля, (нТл) 6,0 ( 770,0 1,0 ( 32,0Особливо необхідно відзначити, що в спектрі електромагнітних полів, створюваних дисплеєм, присутні складові, частоти яких істотно нижче частоти кадрової розгортки. Це низькочастотні електромагнітні коливання від одиниць герців до декількох десятків герців, частоти яких близькі до частот біоритмів людського організму. В цьому принципова відмінність дисплеїв ПЕОМ по їх потенційній екологічній небезпеці у порівнянні зі звичайними побутовими електроприладами та іншими випромінювальними технічними засобами. Спектральна характеристика випромінювання відеомонітора наведена на рисунку 1.13.

Рисунок 1.13 ( Спектральна характеристика випромінювання відеомонітора ПЕОМ

Матеріали сертифікаційних випробувань свідчать, що для сучасних моделей дисплеїв контрольовані параметри, в основному, відповідають нормі. В даний час не викликають претензій дисплеї ведучих фірм Sony, Samsung, виготовлені в Японії чи Кореї. Дисплеї виготовлені в Тайвані не забезпечують вимог за рівнем напруженості електричного поля, але в більшості випадків ці перевищення незначні. Однак останнє відноситься лише до дисплеїв випуску пізніше 1995-96 років.

В цілому за результатами сертифікаційних випробувань можна зробити кілька висновків:

( Багато дисплеїв усе ще не відповідають вимогам СанПиН 2.2.2.542-96 [10], особливо дисплеї випуску до 1995 року, незважаючи на позначення на них “Low Radiation”. Як приклад, на діаграмах рис. 1.14 представлені порівняльні характеристики рівнів електромагнітних полів для дисплеїв різних років випуску.

Рисунок 1.14 ( Типові просторові діаграми випромінювання в діапазоні 2…400 Гц дисплеїв ПЕОМ: 1 ( випуску 1990-1991 років, 2 ( випуску 1996-1997 років

( Вироблені різними фірмами дисплеї характеризуються дуже різноманітними просторовими діаграмами низькочастотних електромагнітних випромінювань

( Значно підвищилася в останні роки якість дисплеїв за рівнем електростатичного потенціалу екрана. Даний параметр поліпшений фірмами-виробниками дисплеїв в сотні разів. Разом з тим, дослідження показали, що в багатьох типах дисплеїв використовується, так званий, компенсаційний метод зниження електростатичного потенціалу монітора, коли схема компенсації починає ефективно працювати тільки через деякий час після увімкнення дисплея, а до цього періоду на екрані дисплея присутній значний електростатичний потенціал.

( Останнім часом деякі фірми (у тому числі і вітчизняні) почали комплектувати вироблені ними ПЕОМ спеціальними екранованими мережними шнурами. Застосування таких мережних шнурів (замість звичайних трьохпровідних) у десятки разів знижує на робочому місці рівень змінного електричного поля в діапазоні частот від 5 Гц до 2 кГц.

( Персональні комп'ютери типу Note Book можна вважати безпечними як за рівнем електростатичного потенціалу (через відсутність у них високих напруг постійного струму), так і за рівнями електромагнітних полів, через відсутність будь-яких пристроїв, які використовують високі напруги, та віддаленість блоку живлення.

1.3.4 Електромагнітні поля, що створюються радіосистемами

Радіосистеми створюють електромагнітні поля з нижньою частотою близько сотень кілогерців та верхньою близько десятків гігагерців. Такі поля створюються функціональними джерелами радіозв'язку та побутовими приладами, принцип роботи яких полягає у використанні випромінювання радіочастоти, наприклад телерадіомовні передавачі, апарати зонового зв'язку, радари, мікрохвильові печі, різні експериментальні й іспитові установки і т. і. В деяких випадках завади, аналогічні завадам з боку функціональних джерел, можуть створюватися і лініями дротового зв'язку, які працюють на високій частоті. В таблиці 1.3 зазначені типові значення напруженості електричного поля для основних функціональних джерел [2].

Таблиця 1.3 ( Типовий розподіл радіочастотного спектру

Джерело

випромінювання Діапазон

частот,

МГц Потужність

передавача,

кВт Типове

віддалення

від джерела,

км Розрахункове

значення

напруженості

поля, В/м

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes