Фактори впливу та методи визначення електромагнітної обстановки офісного приміщення, Детальна інформація

Фактори впливу та методи визначення електромагнітної обстановки офісного приміщення
Тип документу: Курсова
Сторінок: 20
Предмет: Фізика, Астрономія
Автор: фелікс
Розмір: 104.2
Скачувань: 1502
Частотні діапазони електромагнітних завад окремих пристроїв ПЕОМ наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 ( Частотні діапазони електромагнітних завад пристроїв ПЕОМ

Джерело Діапазон частот

(перша гармоніка)

Монітор

мережний трансформатор блоку живлення 50 Гц

статичний перетворювач напруги в імпульсному блоці живлення 20…100 кГц

блок кадрової розгортки і синхронізації 48…160 Гц

блок рядкової розгортки і синхронізації 15…110 кГц

анодна прискорююча напруга монітора, (тільки для моніторів з ЕПТ) 0 Гц (електростатика)

Системний блок (процесор) 50 Гц…1000 МГц

Пристрою введення/виводу інформації 0 Гц, 50 Гц

Джерела безперервного живлення 50 Гц, 20…100 кГцСлід зауважити, що рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання відеодисплейних терміналів ВДТ можна назвати лише потенційно існуючими шкідливими факторами.

1.3.3.1 Електростатичне поле навколо ПЕОМ

Електростатичне поле виникає внаслідок наявності електростатичного потенціалу (прискорюючої напруги) на екрані ЕПТ. При цьому з'являється різниця потенціалів між екраном дисплея і користувачем ПЕОМ. Наявність електростатичного поля у просторі навколо ПЕОМ призводить, в тому числі й до того, що пил з повітря осідає на клавіатурі ПЕОМ і потім проникає в пори на пальцях, викликаючи захворювання шкіри рук.

Електростатичне поле навколо користувача ПЕОМ залежить не тільки від полів, створюваних дисплеєм, але також від різниці потенціалів між користувачем і навколишніми предметами. Ця різниця потенціалів виникає, коли заряджені частки накопичуються на тілі в результаті ходіння підлогою з килимовим покриттям, при терті матеріалів одягу і т. і.

1.3.3.2 Змінні електричні й магнітні поля, створювані ПЕОМ

Джерелами змінних електричних й магнітних полів, створюваних ПЕОМ, є вузли, в яких присутня висока змінна напруга, а також вузли, що працюють з великими струмами. Типові просторові розподіли змінного магнітного поля і змінного електричного поля навколо дисплея ПЕОМ зображені на рис. 1.11. і рис. 1.12, відповідно.

Рисунок 1.11 ( Розподіл магнітного поля навколо дисплея ПЕОМ

Рисунок 1.12 ( Розподіл електричного поля навколо дисплея ПЕОМ

По частотному спектру ці електромагнітні поля розділяються на дві групи:

( поля, створювані блоком електроживлення і блоком кадрової розгортки дисплея (основний енергетичний спектр цих полів зосереджений в діапазоні частот до 1 кГц);

( поля, створювані блоком рядкової розгортки і блоком електроживлення ПЕОМ (у випадку, якщо він імпульсний); основний енергетичний спектр цих полів зосереджений в діапазоні частот від 15 до 100 кГц.

Кондуктивні завади, які створюються блоком електроживлення, розглянуті в працях [12,13].

По енергетичному спектру зазначені групи полів чітко розділені. Цей факт успішно використовується при випробуваннях комп'ютерної техніки, коли при оцінці її якості вимірюють рівні полів, що створюються, в широкій смузі пропускання у двох різних частотних піддіапазонах: перший піддіапазон ( 5 Гц…2 кГц, другий піддіапазон ( 2 кГц… 400 кГц.

В таблиці 1.2 наведені діапазони значень електромагнітних полів, які були отримані при вимірюванні робочих місць з ПЕОМ [9].

Таблиця 1.2 ( Діапазони значень електромагнітних полів на робочих місцях з ПЕОМ

Найменування вимірюваних параметрів Діапазон частот

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes