/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році (22.03.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році (22.03.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 916
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році (22.03.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
щодо газу - дата оформлення (щодекади) акта приймання-здавання на пунктах заміру газу.

4. Під час визначення податку на додану вартість рентна плата включається до бази оподаткування.

5. Платниками рентної плати є нафтогазодобувні підприємства (крім ДАТ "Чорноморнафтогаз"). За рішенням нафтогазодобувного підприємства рентну плату можуть вносити безпосередньо його філіали та інші відокремлені підрозділи, які мають поточні рахунки.

6. Сума рентної плати за нафту і природний газ визначається нафтогазодобувними підприємствами виходячи з обсягів відпущених ними нафти і газу та ставок рентної плати (крім підприємств, що здійснюють видобуток на родовищах з важкодобувними та виснаженими запасами).

7. Підприємства, що видобувають нафту і природний газ на родовищах з важкодобувними та виснаженими запасами, суму рентної плати визначають виходячи із ставок рентної плати та обсягів видобутих нафти і газу в межах базових обсягів, які враховуються в щомісячних розрахунках і визначаються як 1/12 річних базових обсягів.

Підприємства, що видобувають нафту і природний газ на родовищах, визначених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають важкодобувні та виснажені запаси, звільняються від рентної плати за нафту і газ, видобуті понад базові обсяги.

Після закінчення року підприємства, зазначені у другому абзаці цього пункту, одночасно із складанням розрахунку з рентної плати за нафту і природний газ проводять протягом грудня перерахунок рентної плати з урахуванням фактичних обсягів видобутку за рік у межах базових обсягів.

8. Рентна плата за нафту і природний газ вноситься до Державного бюджету України щодекади авансовими платежами виходячи з обсягів відпущеної нафти і газу за минулу декаду, 15 і 25 числа поточного місяця - відповідно за першу і другу декаду, 5 числа наступного місяця - за решту днів звітного періоду.

9. Платники рентної плати, базовий податковий (звітний) період якої дорівнює календарному місяцю, подають відповідним податковим органам за місцем податкової реєстрації розрахунки рентної плати за нафту і природний газ (окремо за кожним видом продукції) щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця, за формою, що затверджується Державною податковою адміністрацією, а до її затвердження - згідно з додатками 1 і 2. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 487 ( 487-2002-п ) від 11.04.2002 )

Сума рентної плати у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично внесених авансових платежів за цей місяць), повинна бути внесена платником до державного бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1426 ( 1426-2001-п ) від 26.10.2001 )

10. Сума рентної плати, яка не була внесена протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця, вноситься до державного бюджету з нарахуванням пені згідно із законодавством. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1426 ( 1426-2001-п ) від 26.10.2001 )

11. Рентна плата зараховується до Державного бюджету України за кодами бюджетної класифікації, а саме:

за нафту, що видобувається в Україні, - 21060100, символ звітності банку 047;

за газ, що видобувається в Україні, - 21060200, символ звітності банку 147.

12. Відповідальність за правильність обчислення, повноту і своєчасність внесення до державного бюджету рентної плати покладається на платника та його посадових осіб згідно із законодавством.

13. Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю внесення рентної плати до Державного бюджету України здійснюють органи державної податкової служби відповідно до Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ).

Додаток 1

до Порядку обчислення та внесення до

Державного бюджету України рентної

плати за нафту і природний газ у

2001 році

До _________________________________ державної податкової адміністрації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника______________________

Повне найменування підприємства______________________________

Прізвище та ініціали відповідальної особи (виконавця)____________________________________

Ідентифікаційний код_________________________________

Телефон___________________________

РОЗРАХУНОК

a

-

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар