/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Положення про комісію з проведення перевірок підприємств - виробників оптичних дисків та порядку проведення цих перевірок (28.04.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Положення про комісію з проведення перевірок підприємств - виробників оптичних дисків та порядку проведення цих перевірок (28.04.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 607
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Положення про комісію з проведення перевірок підприємств - виробників оптичних дисків та порядку проведення цих перевірок (28.04.2001)"
Сторінки 1   2   3  
1) має право:

заявити відвід експертові;

порушувати клопотання про призначення додаткового експерта з числа запропонованих ним осіб та про постановку додаткових питань щодо проведення експертизи;

ознайомлюватися з матеріалами експертизи і висновком експерта (групи експертів) після закінчення експертизи;

порушувати клопотання про проведення нової або додаткової експертизи.

2) зобов'язаний на вимогу експертів надавати пояснення та необхідні документи.

6. Експертиза проводиться відповідно до вимог законодавства України.

Усі члени робочої групи, а також експерти забезпечують конфіденційність отриманої в ході перевірки інформації і несуть відповідальність за передачу її третім особам без письмової на те згоди підприємства - виробника оптичних дисків, за винятком випадків, коли ця інформація визнана робочою групою в акті перевірки такою, що підтверджує факт порушення авторського чи суміжних прав.

7. Результати кожної перевірки оформляються актом перевірки, який складається та підписується протягом трьох днів після закінчення перевірки головою та всіма членами робочої групи, що брали участь у перевірці, а також керівником підприємства - виробника оптичних дисків або уповноваженою ним особою. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1163 ( 1163-2001-п ) від 13.09.2001 )

В акті перевірки зазначаються дата і час проведення перевірки, персональний склад робочої групи, яка проводила перевірку із зазначенням посад, факт наявності чи відсутності порушень, а у разі їх наявності - детальний виклад кожного порушення з посиланням на нормативно-правові акти (номер статті, частини тощо). У разі прийняття робочою групою рішення про проведення експертизи в акті перевірки робиться запис про це з визначенням експертів, що їх проводитимуть.

За результатами експертизи складається висновок, що є невід'ємною частиною акта перевірки, який підписується всіма експертами, що її проводили.

До акта повинні додаватися всі документи та матеріали, зібрані під час проведення перевірки, в тому числі висновки експертиз, зауваження, роз'яснення чи особливі висновки керівника підприємства - виробника оптичних дисків або уповноваженої ним особи.

Акт перевірки складається у двох примірниках, один з яких залишається підприємству-виробнику оптичних дисків.

За відсутності акта перевірки, експертиза вважається недійсною, а її результати, матеріали чи отримана під час проведення перевірки інформація не може використовуватись, поширюватись чи передаватись третім особам.

8. Керівник підприємства - виробника оптичних дисків (уповноважена ним особа) під час підписання акта перевірки має право надавати письмові обгрунтовані зауваження, роз'яснення щодо перевірки в цілому, а також проведеної експертизи.

Такі зауваження, роз'яснення чи особливі висновки є невід'ємною частиною акта перевірки.

9. Після закінчення проведення перевірок всіх підприємств - виробників оптичних дисків комісія з проведення перевірок підприємств - виробників оптичних дисків у двотижневий термін складає звіт, який узагальнює результати всіх перевірок по кожному підприємству - виробнику оптичних дисків.

У звіті зазначаються найменування кожного підприємства - виробника оптичних дисків, факт наявності чи відсутності порушень, а у разі їх наявності - детальний виклад кожного порушення, з посиланням на нормативно-правові акти (номер статті, частини тощо).

До звіту повинні додаватись акти перевірок, всі документи та матеріали, зібрані під час перевірок, в тому числі висновки експертиз, письмові зауваження, роз'яснення чи особливі висновки підприємств - виробників оптичних дисків щодо проведених перевірок та/або експертиз тощо.

10. Звіт підписується головою та всіма членами комісії з проведення перевірок підприємств - виробників оптичних дисків.

11. Звіт надається Кабінету Міністрів України, а також окремо кожному підприємству - виробнику оптичних дисків.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар