Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (22.05.2001), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (22.05.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 16
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 682
16. Документ про сплату збору за подання клопотання про продовження терміну внесення запропонованих уповноваженим закладом експертизи змін до матеріалів заявки на винахід, корисну модель за одержаним заявником повідомленням про невідповідність матеріалів заявки встановленим вимогам повинен надійти до цього закладу протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення закладу експертизи.

17. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного терміну внесення запропонованих закладом експертизи змін до матеріалів заявки на винахід, корисну модель за одержаним заявником повідомленням про невідповідність матеріалів заявки встановленим вимогам повинен надійти до закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного терміну. Клопотання про поновлення пропущеного терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.

18. Документ про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід повинен надійти до уповноваженого закладу протягом трьох років від дати подання заявки.

19. Документ про сплату збору за продовження терміну подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід повинен надійти до уповноваженого закладу не пізніше шести місяців від дати закінчення цього терміну.

20. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного терміну подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід повинен надійти до уповноваженого закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного терміну. Клопотання про поновлення пропущеного терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено. ^

21. Документ про сплату збору за продовження терміну зажадання від закладу копій патентних матеріалів, протиставлених заявці, повинен надійти до уповноваженого закладу протягом місяця від дати одержання заявником запиту експертизи.

22. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного терміну зажадання від закладу копій матеріалів, протиставлених заявці, повинен надійти до уповноваженого закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного терміну. Клопотання про поновлення пропущеного терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.

23. Документ про продовження терміну подання на запит експертизи додаткових матеріалів, зажаданих від заявника, повинен надійти до уповноваженого закладу протягом двох місяців від дати одержання заявником запиту експертизи або копій матеріалів, протиставлених заявці.

24. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного терміну подання додаткових матеріалів, зажаданих від заявника, повинен надійти до уповноваженого закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного терміну. Клопотання про поновлення пропущеного терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.

25. Документ про сплату збору за продовження терміну внесення змін до матеріалів заявки та(або) подання додаткових матеріалів за попереднім рішенням про відмову у видачі патенту повинен надійти до уповноваженого закладу протягом двох місяців від дати одержання заявником попереднього повідомлення про відмову у видачі патенту.

26. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного терміну внесення змін до матеріалів заявки та(або) подання додаткових матеріалів за повідомленням про попереднє рішення про відмову у видачі патенту повинен надійти до уповноваженого закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного терміну. Клопотання про поновлення пропущеного терміну повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.

27. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення стосовно заявки на винахід, корисну модель повинен бути відправлений до уповноваженого закладу протягом шести місяців від дати одержання заявником рішення МОН стосовно заявки чи копій патентних матеріалів, надісланих цим закладом на вимогу заявника.

28. Документ про сплату збору за подання клопотання про продовження терміну надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту повинен надійти до уповноваженого закладу не пізніше шести місяців від дати закінчення встановленого терміну.

29. Документ про сплату збору за внесення до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи (корисні моделі) за ініціативою власника патенту змін щодо патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель повинен надійти до уповноваженого закладу разом з текстом пропонованих змін. Сума збору не залежить від кількості змін, які вносяться до відповідного реєстру, за умови, що зміни стосуються одного патенту і вносяться за одним клопотанням.

30. Документ про сплату збору за внесення до відповідного реєстру відомостей про надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель), за внесення змін до вміщених до реєстру відомостей про надання ліцензії повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявою про реєстрацію відповідних відомостей чи змін до них.

31. Документ про сплату збору за подання клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу або запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності повинен подаватися до уповноваженого закладу після публікації відомостей про видачу деклараційного патенту, але не пізніше закінчення терміну його дії.

32. Документ про першу сплату річного збору за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на винахід або деклараційного патенту на корисну модель повинен надійти до уповноваженого закладу не пізніше чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Документ про сплату цього збору за кожний наступний рік повинен надійти або бути відправленим до цього закладу до кінця поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх чотирьох місяців.

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого терміну. У цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків, а документ про його сплату повинен бути відправлений до уповноваженого закладу протягом зазначених дванадцяти місяців.

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений заздалегідь, але не раніше ніж за три роки. Якщо до початку року, за який сплачено збір, його розмір збільшився, проводиться доплата різниці суми збору у порядку згідно з абзацом першим цього пункту. Кошти сплачених заздалегідь зборів не підлягають поверненню або зарахуванню з одного року на інший.

Терміни подання документів про сплату зборів

за дії, пов'язані з охороною прав на промислові зразки

33. Документ про сплату збору за подання заявки на промисловий зразок повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

34. Документ про сплату збору за подання клопотання про внесення за ініціативою заявника виправлень і уточнень до заявки на промисловий зразок, яке подається після одержання заявником рішення уповноваженого закладу про встановлення дати подання заявки або про відхилення заявки, повинен надійти до цього закладу до дати одержання заявником рішення МОН про видачу патенту чи про відхилення заявки разом з виправленими і уточненими матеріалами.

35. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення стосовно заявки на промисловий зразок повинен бути відправлений до уповноваженого закладу протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення МОН стосовно заявки чи копій патентних матеріалів, надісланих закладом на вимогу заявника.

36. Документ про сплату збору за внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки змін щодо патенту за ініціативою його власника повинен надійти до уповноваженого закладу разом з текстом пропонованих змін. Сума збору не залежить від кількості змін, які вносяться до зазначеного реєстру, за умови, що зміни стосуються одного патенту і вносяться за одним клопотанням.

37. Документ про першу сплату збору за підтримання чинності патенту на промисловий зразок повинен надійти до уповноваженого закладу одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік повинен надійти до цього закладу до кінця поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.

Документ про першу сплату збору за продовження терміну дії патенту повинен надійти разом з клопотанням про продовження цього терміну до кінця десятого року дії патенту за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений, а документ про його сплату надійти до закладу протягом шести місяців після встановленого терміну. У цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків.

38. Документ про сплату збору за внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомостей про надання ліцензії на використання промислового зразка, відомостей про передачу права власності на промисловий зразок, за внесення змін до вміщених до реєстру відомостей про надання ліцензії повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявою про реєстрацію відповідних відомостей чи змін до них.

39. Документ про сплату збору за подання клопотання про проведення експертизи запатентованого промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності повинен подаватися до уповноваженого закладу після публікації відомостей про видачу патенту, але не пізніше закінчення терміну дії патенту.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes