/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини (08.06.2001), Детальна інформація

Тема: Деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини (08.06.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2080
Скачати "Реферат на тему Деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини (08.06.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
21) здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за проведенням державними установами ветеринарної медицини відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення відповідних досліджень;

22) здійснює державний контроль і нагляд за додержанням ветеринарно-санітарних вимог щодо утримання, здійснення внутрішньодержавних перевезень, експорту, імпорту та транзиту тварин, продукції тваринного походження, ветеринарних медикаментів і препаратів, кормів, кормових добавок;

23) здійснює державний контроль і нагляд за проведенням державними установами ветеринарної медицини ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження на м'ясокомбінатах, бойнях, у цехах, на інших переробних підприємствах і ринках, а також за додержанням вимог щодо передзабійного огляду тварин;

24) проводить оцінку ветеринарно-санітарного стану м'ясо- і молокопереробних підприємств, боєнь, цехів, тваринницьких ферм, ярмарків, ринків, складів зберігання продукції тваринного походження, кормів, кормових добавок, засобів їх транспортування;

25) здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за якістю та безпекою продукції тваринного походження у процесі її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення;

26) проводить експертизу проектів планування та спорудження тваринницьких ферм, будівель, підприємств забою і переробки тварин, продукції тваринного походження; бере участь у діяльності робочих і державних комісій з прийняття в експлуатацію збудованих тваринницьких об'єктів, підприємств забою і переробки тварин та продукції тваринного походження, ринків, у розробленні проектів та відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;

27) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни умов фінансування, оподаткування, кредитування, визначення особливостей приватизації, демонополізації підприємств, установ і організацій ветеринарної медицини;

28) готує пропозиції щодо формування ставок зборів за ветеринарні послуги, удосконалення статистики, обліку і звітності у сфері ветеринарної медицини, веде облік хворих тварин;

29) визначає разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування обгрунтовану потребу у спеціалістах ветеринарної медицини, вносить пропозиції та бере участь в організації їх підготовки, підвищенні кваліфікації, а також у розробленні планів і програм для навчальних закладів ветеринарної медицини;

30) бере участь у межах своєї компетенції у проведенні атестації робочих місць, спеціалістів ветеринарної медицини Департаменту та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, структурних підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

31) надає спеціалістам державних установ ветеринарної медицини повноваження державних інспекторів ветеринарної медицини (офіційних лікарів ветеринарної медицини);

32) організовує науково-технічне та нормативно-методичне інформування з питань ветеринарної медицини органів державного управління і установ ветеринарної медицини, структурних підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, навчальних закладів та науково-дослідних установ ветеринарної медицини;

33) бере у межах своїх повноважень участь у виконанні в установленому порядку Українською Стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом ( 998_012 ) та в адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійсненні інших відповідних заходів;

34) організовує виконання науково-дослідних робіт у галузі ветеринарної медицини та несе відповідальність за рівень і якість досліджень за відповідними науковими напрямами;

35) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

36) бере у межах своїх повноважень участь у підготовці міжнародних договорів України, в установленому порядку укладає міжнародні договори галузевого характеру;

37) здійснює відповідно до законодавства в межах повноважень, наданих Мінагрополітики, функції з управління майном об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління;

38) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. До компетенції Держветмедицини належить:

1) реєстрація ветеринарних медикаментів і препаратів, кормів, кормових добавок та видача висновків щодо застосування засобів ветеринарної медицини та затвердження нормативних документів і технічної документації на їх виробництво і використання;

2) ведення Державної реєстраційної книги ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок, преміксів та субстанцій;

3) здійснення контролю і нагляду за виробництвом та використанням ветеринарних медикаментів і препаратів, кормів, кормових добавок, проведення оцінки їх впливу на здоров'я тварин, організація ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного і рослинного походження;

4) визначення норм виробничого навантаження спеціалістів ветеринарної медицини;

o

B*

*

,

z

|

ue

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар