/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини (08.06.2001), Детальна інформація

Тема: Деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини (08.06.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2080
Скачати "Реферат на тему Деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини (08.06.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Розподіл обов'язків між заступниками провадить голова Держветмедицини.

Заступники голови Держветмедицини та начальники управлінь Департаменту одночасно є заступниками Головного державного інспектора ветеринарної медицини України.

14. Голова Держветмедицини - Головний державний інспектор ветеринарної медицини України:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром аграрної політики за виконання покладених на Департамент завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників, інших працівників структурних підрозділів Департаменту, крім заступників його голови;

погоджує призначення на посаду керівників служб і підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

визначає ступінь відповідальності заступників голови Департаменту та керівників його структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності працівників Департаменту, крім заступників його голови;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

15. Для вирішення питань у галузі ветеринарної медицини у Держветмедицини утворюється колегія у складі голови Департаменту, його заступників та керівників структурних підрозділів Департаменту.

До складу колегії можуть входити керівники інших органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

Колегію очолює голова Держветмедицини - Головний державний інспектор ветеринарної медицини України.

Положення про колегію та її персональний склад затверджує Міністр аграрної політики.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держветмедицини.

16. Для експертної оцінки ефективності ветеринарних медикаментів і препаратів при Держветмедицини діє Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини, положення про яку затверджує Кабінет Міністрів України.

17. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо головних напрямів розвитку ветеринарної медицини, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Держветмедицини може утворюватися за погодженням з Міністром аграрної політики науково-методична рада з учених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад науково-методичної ради і положення про неї затверджує голова Держветмедицини - Головний державний інспектор ветеринарної медицини України.

У Держветмедицини можуть утворюватися з урахуванням специфіки його діяльності й інші дорадчі та консультативні органи.

Положення про зазначені органи та їх персональний склад затверджує голова Держветмедицини - Головний державний інспектор ветеринарної медицини України.

18. Граничну чисельність працівників та структуру Держветмедицини затверджує Міністр аграрної політики в межах граничної чисельності працівників Міністерства, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

19. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Держветмедицини затверджує голова Держветмедицини - Головний державний інспектор ветеринарної медицини України за погодженням з Міністром аграрної політики та Мінфіном.

20. Держветмедицини утримується за рахунок державного бюджету у межах коштів, передбачених на утримання Мінагрополітики.

21. Умови оплати праці працівників Держветмедицини визначаються Кабінетом Міністрів України.

22. Держветмедицини є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 червня 2001 р. N 641

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ і організацій, що належать

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар