/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини (08.06.2001), Детальна інформація

Тема: Деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини (08.06.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2080
Скачати "Реферат на тему Деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини (08.06.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
th

b

d

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x28B8i\x1C00 5) здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання, пов'язаною із заготівлею, транспортуванням, забоєм, переробкою тварин та виробництвом, зберіганням, транспортуванням і реалізацією продукції тваринного і рослинного походження, ветеринарних медикаментів і препаратів, засобів ветеринарної медицини, кормів, кормових добавок;

6) розроблення інструкцій, настанов, ветеринарно-санітарних правил та інших нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини;

7) внесення пропозицій щодо розподілу коштів, які виділяються з державного бюджету на проведення протиепізоотичних заходів, між державними органами та установами ветеринарної медицини;

8) установлення обмеження або заборони на експорт, імпорт та транзит тварин, продукції тваринного походження, сільськогосподарських продуктів з окремих країн або регіонів у зв'язку з виникненням особливо небезпечних хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей;

9) повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро про встановлення карантину хвороб тварин Списку А, терміни його дії та про скасування;

10) представлення інтересів ветеринарної медицини України за її межами відповідно до повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України.

7. Держветмедицини має право:

1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) видавати накази нормативного та організаційно-розпорядчого характеру і приписи щодо виконання протиепізоотичних і ветеринарно-санітарних заходів, обов'язкові для міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян України, іноземців та осіб без громадянства;

3) здійснювати контроль за експортом, імпортом та транзитом тварин, продукції тваринного походження, кормів, кормових добавок, ветеринарних медикаментів і препаратів, відповідністю ветеринарним вимогам транспортних засобів, що перевозять зазначену продукцію;

4) приймати відповідно до законодавства рішення про заборону провадження діяльності, передбаченої у підпункті 3 цього пункту, та делегувати повноваження щодо прийняття таких рішень, а також здійснення контрольних функцій управлінням ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим і облдержадміністрацій, регіональним службам державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті;

5) обмежувати, тимчасово забороняти чи припиняти діяльність підприємств, установ і організацій, що займаються виробництвом, переробкою, реалізацією, зберіганням продукції тваринного походження, у разі порушення ними ветеринарно-санітарних правил;

6) отримувати інформацію про епізоотичний стан території обслуговування, виявлення причин захворювання тварин, оцінки ветеринарно-санітарної якості продукції тваринного походження;

7) обмежувати, тимчасово припиняти або забороняти будівництво і реконструкцію тваринницьких будівель, м'ясо- і молокопереробних підприємств, цехів, складів та інших об'єктів, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам;

8) утворювати у разі потреби комісії з числа спеціалістів ветеринарної медицини із залученням в установленому порядку працівників навчальних закладів та науково-дослідних установ для встановлення причин захворювання і загибелі тварин;

9) забороняти переробку сировини тваринного і рослинного походження, що не відповідає ветеринарно-санітарним вимогам, реалізацію продукції тваринного походження, а також ветеринарних медикаментів і препаратів, кормів, кормових добавок, які не відповідають вимогам щодо їх якості;

10) видавати накази, приписи про забій тварин, знезараження продукції тваринного походження, її переробку чи утилізацію у разі виникнення заразних хвороб чи підозри на наявність особливо небезпечного захворювання;

11) укладати із заінтересованими державними установами, господарськими організаціями і приватними особами договори, спрямовані на виконання покладених на нього завдань, здійснювати будівництво і капітальний ремонт службових і житлових будинків, у необхідних випадках орендувати відповідні приміщення;

12) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8. Посадові особи Держветмедицини, яким надано повноваження державних інспекторів ветеринарної медицини, мають право безперешкодно відвідувати об'єкти, що підлягають ветеринарному контролю.

9. Держветмедицини у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, міжнародними кваліфікаційними товариствами, а також відповідними органами іноземних держав.

10. Держветмедицини для виконання покладених на нього завдань може за погодженням з Міністром аграрної політики утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Департаменту.

Призначення на посаду і звільнення з посади керівників територіальних органів та затвердження положень про ці органи здійснюється головою Держветмедицини.

11. Держветмедицини здійснює свої повноваження безпосередньо та через управління ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, обласних і районних держадміністрацій, регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті, підприємства, установи і організації ветеринарної медицини.

12. Держветмедицини очолює голова, який є одночасно Головним державним інспектором ветеринарної медицини України і призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики.

Голова Держветмедицини - Головний державний інспектор ветеринарної медицини України є членом колегії Мінагрополітики.

13. Голова Держветмедицини має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики, погодженим з головою Держветмедицини.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар