/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Горбачов і перебудова, Детальна інформація

Тема: Горбачов і перебудова
Тип документу: Реферат
Предмет: Особистості
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1814
Скачати "Реферат на тему Горбачов і перебудова"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Нарештi зрозумiли, що за вiдсутностi стимулiв у виробникiв нiщо в

економiцi не повернеш. Вирiшили дати пiдприємствам

госпрозрахункову самостiйнiсть. Але обмежена воля _оберну_-лася ь лише правом безконтрольних витрат ого _расходованiя державних

засобiв i _призвела до підняття_вздуванiю цiн, скорочеування обсягу виробництва i рiзкого зростання грошової маси в наявному використанніповодженнi.

Збільшення - 12 ЗрОСТАННЯ _зароабіоткіов при цьому нiяк

не вплинуло на вихiд кiнцевої

споживчої продукцiї, оскiльки грошi виплачувалися не

тiльки виробникам товарiв, але йi всiм iншим без винятку.

Бажання влади _виглядаетиь добре без увсяких на оте пiдстав зiграло iз нею непоганий жартї погану _шутку. Не скорочуючи _попередрежнiх видаткiв, в центрi i на мiсцях опрацьовували незчисленнi соцiальнi програми, _закачуiвалиi в економiку _iнфляційионніиє грошi. В кiнцi _кіон_-ціов

_роаздутий _платеспроможнийжеспособний попит почав засад _потрохтiхоньку _роздавлюватиаздавлi_-вать i торгiвлю , i споживчий сектор _промисшлоевонностi.

Втрати народного господарства вiд першої реформи Горбачова - Антиалкогольної каомпанiї - оцiнюються в 40 _млрд. карбованцiв. Втрати_Урон, якихщо нанесла нашої соцiалiстичнійої економiцi реформа 1987

року, взагалi не _піоддаєтся обрахуванню _iсчiсленiю. Другий подих до соцiалiзму так i не прийшов - _началась агонiя...

_***

.

- 13 _- 2Рреформа виборчої системи. Перший i Другiй Другий З'їзди.

iДЕ _Брежнєв по базару i бачить грузина отой торгує _арбузамi. _Брежнєв

хоче купити _арбуз i каже :

- Дай_-ка менi один _арбуз.

- _Пажалуйста, _дарагой, _вiбiрай Будь-який!

- Так у _тебя ж тут всього один

_арбуз!

- _Ну i що? _Тi у нас теж _адин, а

_мi _тебя _вiбiра_-аєм!

( Анекдот )

Першим конкретним кроком на шляху до и полiтичної реформи стали рiшення позачергової дванадцятої Ссесiї Верховної Ради (ВР)_Вс СРСР ( (одинадцятого скликання ), що вiдбулася 29 листопадау - 1 грудня 1988 _гроку .. Ццi рiшення передбачали змiну структури вищих органiв влади i державного управлiння країни, надання_наделенiє знов заснованномуго

З'їзду народних депутатiв ,що обираєi що обирає їм _ВРс СРСР , реальнихми

владнихми функцiйями, а також змiна виборчої системи,

передусiм введення виборiв на

альтернативнiй основi.

1989 рiк став роком радикальних змiн, особливо в полiтичнiй

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар