/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Горбачов і перебудова, Детальна інформація

Тема: Горбачов і перебудова
Тип документу: Реферат
Предмет: Особистості
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1815
Скачати "Реферат на тему Горбачов і перебудова"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
структурi суспiльства.. що Вiдбулися в 1989 року Ввиборам

народних депутатiв СРСР ( березень - травень ), що відбулися в березні -травні 1989 року передувала небачена

в нашiй країнi виборча кампанiя, _начавшаяся ще на _iсходе

1988 _г.яка розпочалася ще в кінці 1988 року. Можливiсть висунення деяких альтернативних кандидатiв ( на 2250 депутатських мiсць було висунено 9505 кандидатiв )

нарештi давала можливість радянським громадянам справдi овибирати

одного iз декількояких.

Третина народних депутатiв обиралася вiд суспiльних органiзацiй,

що дозволило _коммунiстам, як найбiльш масовійої " суспiльнійої органiзацiї " на З'їздi мати бiльшiсть., чи, як

кажуть в цивiлiзованих країнах - _лоббi. Про це було _заявлено-але, як про досягнення : частка _коммунiстіов серед народних депутатiв

- 14стано-вила Опинилася _87% проти 71. _5% попереднього скликання, на основi чогощо робився гучний висновок про оте, що в умовах волi вибору був пiдтверджений авторитет партiї.

УВ виборах, що _проходилиiвших 26 березня 1989 року_г. по 1500 територiальним i нацiонально-територiальним округам, брала участь 89. _8%

включених дов списківи виборцiв. Ццi вибори стали помiтними

зрушенням_сдвiгом товариства в бiк демократiї, принаймнi, як

тодi _здавалоськазалось. За роботою З'їзду _слієдкуваiла вся країна - повсюдно зафiксовано зниження _продуктивностіпроiзводiтельностi працi.

Перший З'їзд народних депутатiв СРСР ( 25 травня - 9 червня

1989 року)9

_г. ) сСтав яскравою надто дорiдною полiтичною подiєю. Нiколи ще не

було такого в iсторiї цiєї країни. Зрозумiло, зараз можна iз _iронією _-нiєй дивитися на отіих _баталii, що дiялися черезпо З'їздi, але тодi це _виглядаело перемогою демократiї. Практичних результатiв

З'їзду було небагатотрохи, зокрема булав обранаий новаий _ВР с СРСР. Було прийнято декiлька загальних постанов,

нНаприклад д Постанова про основнi напрямки внутрiшньої i зовнiшньої полiтики СРСР.

Дискусiї на Ддругому З'їздi народних депутатiв СРСР ( 12

-24 грудня 1989 р_г. ) носили понад дiловий характер

поо рiвняноню з першим З'їздом. Другий З'їзд прийняв 36 нормативних актiв, у тому числів

_т. _ч. 5 законiв i 26 постанов. Одниiм iз центральних питань порядкуовiстки денногоня Ддругого З'їзду народних депутатiв було обговорення засобівмiр по оздоровленню економiки. Булив обговореніий питання про

боротьбу з органiзованою злочиннiстю. З'їзд розглянув доповiдi комiсiйя, присвяченіих як зовнiшньополiтичним проблемам ( (оцiнка Ддоговору про ненапад мiж СРСР i Німеччиною_Германiєй вiд 23 серпня

1939 р_г., полiтична оцiнка введзапровадження радянських вiйськ дов Афганистану в 1979 р_г. ) так i _внутрiполiтичеським ( про слiдчу групу _Гдляна, про подiї в _Тбiлiсi 9 квiтнтак i внутрішньополітичним ( про подiї в Тбiлiсi 9 квiтня я 1989 р.-жорстке придушення мирної демонстрації _г, про _привiлеегїiях )...

Коли вiдкрився Перший З'їзд народних депутатiв, багато

хто _многiє покладавли на

нього свої _надежди надії на найкраще життя. Але, як i багатьом _многiм

_надіямеждам нашого народу, їм не судилося_суждено було виправдатися. Перший З'їзд називають заразтепер " _iгроюй в демократiю ", _якоюкаковой вiн, власне, i бувє . До Другого З'їзду зацікавленняiнтерес людей вуже помiтно

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар