Про затвердження Порядку використання і здійснення контролю за дотриманням прав на об'єкти інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, Детальна інформація

Про затвердження Порядку використання і здійснення контролю за дотриманням прав на об'єкти інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12
Скачувань: 761
виробниче обладнання - обладнання, зазначене в дозволі на виробництво дисків;

виробниче приміщення - будь-яке приміщення, зазначене в дозволі на виробництво дисків, у якому виробляються і/або зберігаються диски;

диск - будь-який диск для лазерних систем зчитування (у тому числі матриця) із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що містить об'єкти авторського права і/або суміжних прав;

дозвіл на виробництво дисків - документ, який засвідчує право суб'єкта господарювання провадити діяльність, що пов'язана з використанням об'єктів авторського права і/або суміжних прав та включає всі стадії виготовлення і реалізації дисків, а також визначає термін і умови провадження зазначеної діяльності;

лазерна система зчитування - система, яка дає змогу відтворювати інформацію, записану на оптичних носіях у цифровій формі, за допомогою лазерних технологій;

мастер-диск - матеріальний носій, що містить усю інформацію або її частину у цифровій формі, яка переноситься на матрицю;

матриця - матеріальний носій у вигляді скляного або полімерного мастер-диска, металевого штампа або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, що містить інформацію в цифровій формі та використовується для виробництва дисків;

об'єкти авторського права і/або суміжних прав - твори науки, літератури і мистецтва, виконання творів, фонограми, відеограми та програми організацій мовлення, що охороняються відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ), інших актів законодавства та міжнародних договорів України у сфері інтелектуальної власності;

СІД-код - спеціальний ідентифікаційний код, який разом з дозволом на виробництво дисків надається виробнику дисків з метою визначення (ідентифікування) цього виробника та вироблених ним дисків;

умови провадження діяльності з виробництва дисків - кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження діяльності з виробництва дисків, а також до використання виробничих приміщень, виробничого обладнання, технологічних засобів для виробництва та зберігання дисків, виконання яких є обов'язковим для виробника дисків.

3. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво дисків з використанням об'єктів авторського права і/або суміжних прав, експорт, імпорт дисків, матриць, а також сировини, матеріалів і обладнання для їх виробництва.

Відносини у сфері виробництва, експорту та імпорту дисків регулюються Законами України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ), "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" ( 1587-14 ), цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

4. МОН:

1) визначає порядок видачі дозволу на виробництво дисків та умови провадження діяльності з їх виробництва, які набирають чинності через 10 днів після їх оприлюднення, а також затверджує форму дозволу на виробництво дисків, зразок заяви про його видачу та перелік документів, що додаються до заяви;

2) перевіряє наявність у виробників дисків дозволу на використання об'єктів авторського права і/або суміжних прав, наданого суб'єктом цих прав, та його чинність;

3) приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на виробництво дисків, його анулювання, про зупинення чи поновлення дії цього дозволу та видає розпорядження (приписи) про усунення порушень авторського права і/або суміжних прав і умов провадження підприємницької діяльності з їх виробництва;

4) здійснює контроль за дотриманням виробниками дисків авторського права і/або суміжних прав та умов провадження діяльності з їх виробництва;

5) затверджує форму Реєстру виробників дисків, забезпечує його ведення, надає інформацію про виробників дисків, що міститься у Реєстрі, на запит органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів авторського права і/або суміжних прав;

6) зберігає протягом установленого терміну зразки дисків, що надаються МОН їх виробниками;

7) ініціює застосування передбачених законодавством санкцій до виробників дисків, які порушують авторське право і/або суміжні права в процесі їх виробництва і реалізації.

5. Видача дозволу на виробництво дисків або відмова в його видачі, зупинення дії, анулювання, переоформлення такого дозволу, видача його дубліката проводяться у порядку, встановленому МОН.

6. МОН разом з дозволом на виробництво дисків надає їх виробнику СІД-код, що повинен наноситися на всі вироблені ним диски. При цьому МОН може встановлювати вимоги щодо застосування відповідних технологій для нанесення СІД-коду на диски.

Інформацію про надані СІД-коди та видані дозволи МОН надсилає Держмитслужбі, Державній податковій адміністрації, МВС, а також на запит інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів авторського права і/або суміжних прав.

7. Будь-який суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з виробництва дисків, зобов'язаний:

1) мати дозвіл на виробництво дисків;

2) виготовляти диски, які містять об'єкти авторського права і/або суміжних прав, лише за наявності наданого суб'єктом цих прав дозволу на їх використання, та після перевірки МОН його чинності;

3) виготовляти диски лише на виробничому обладнанні та у виробничих приміщеннях;

4) наносити на кожний виготовлений диск СІД-код;

5) забезпечити наявність на виробничому обладнанні пристроїв для нанесення на диски СІД-коду;

6) надавати у будь-який час МОН, уповноваженим ним особам та контролюючим органам можливість доступу до виробничих приміщень, а також до приміщень для зберігання документів, пов'язаних з виробництвом і реалізацією дисків;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes