Про затвердження Порядку використання і здійснення контролю за дотриманням прав на об'єкти інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, Детальна інформація

Про затвердження Порядку використання і здійснення контролю за дотриманням прав на об'єкти інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12
Скачувань: 761
Імпорт дисків та матриць в Україну може здійснюватися лише за наявності на них СІД-кодів та документів, що посвідчують право на використання авторського права і/або суміжних прав на об'єкти, що містяться на цих матрицях та дисках, надане суб'єктом цих прав.

13. МОН та контролюючі органи мають право:

1) оглядати за участю виробника дисків виробниче обладнання, виробничі приміщення, приміщення для зберігання документів, пов'язаних з виробництвом і реалізацією дисків, перевіряти ці документи, зразки сировини, примірники дисків і матриці;

2) вимагати від виробника дисків усунення порушень умов провадження діяльності з виробництва дисків та зупиняти дію дозволу на їх виробництво;

3) припиняти діяльність виробника дисків, якому дозвіл на їх виробництво не видавався;

4) вилучати для подальшого вивчення правоохоронними органами будь-які документи, пов'язані з виробництвом і реалізацією дисків, матриці, диски, сировину, які вироблені або ввезені з порушенням законодавства;

5) на період до прийняття судом рішення про можливість подальшої експлуатації або конфіскації опечатувати будь-яке обладнання, що:

не відповідає вимогам нанесення на диски СІД-кодів;

не зазначене у дозволі на виробництво дисків;

було ввезене з порушенням вимог нормативно-правових актів України.

14. Дію дозволу на виробництво дисків може бути призупинено на певний термін у разі:

1) встановлення факту їх виробництва без нанесення СІД- коду;

2) відсутності на виробничому обладнанні пристроїв для нанесення на диски СІД-коду.

Дія дозволу на виробництво дисків вважається зупиненою з дати прийняття відповідного рішення МОН, а виробнику дисків надсилається копія цього рішення.

15. Дозвіл на виробництво дисків може бути анульовано на підставі:

1) заяви виробника дисків про таке анулювання;

2) рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

3) акта про встановлення факту виробництва дисків без наявності документів, якими підтверджується право виробника на використання авторського права і/або суміжних прав;

4) акта про повторне порушення виробником дисків умов провадження діяльності з їх виробництва;

5) акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання дозволу на виробництво дисків;

6) акта про встановлення факту передачі дозволу на виробництво дисків або його дубліката іншій юридичній чи фізичній особі на провадження цієї діяльності;

7) акта про встановлення факту неподання в установлений термін інформації про зміну відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу дозволу на виробництво дисків;

8) акта про невиконання розпорядження (припису) щодо усунення порушень умов провадження діяльності з виробництва дисків.

Розгляд питань про анулювання дозволу на виробництво дисків, передбачених підпунктами 3-8 цього пункту, здійснюється МОН з обов'язковим залученням виробника дисків або його представників.

Дозвіл вважається анульованим з дати прийняття відповідного рішення МОН, а виробнику дисків надсилається копія цього рішення.

У разі анулювання дозволу на виробництво дисків суб'єкт господарювання може одержати новий дозвіл не раніше ніж через рік після прийняття МОН рішення про анулювання попереднього дозволу. У разі анулювання вдруге за повторне порушення законодавства дозвіл на виробництво дисків зазначеному суб'єкту господарської діяльності більше не надається.

Дію рішення МОН про анулювання дозволу на виробництво дисків може бути припинено його Апеляційною палатою на підставі обгрунтованих заперечень, викладених у скарзі виробника дисків, що подається до МОН, або у судовому порядку. Зазначена скарга повинна бути розглянута протягом п'яти днів після її надходження до Апеляційної палати. Про прийняте рішення Апеляційна палата інформує заявника в письмовій формі протягом трьох днів.

Рішення МОН про зупинення дії дозволу на виробництво дисків, відновлення, анулювання, переоформлення, видачу його дубліката може бути оскаржено суб'єктом господарювання в Апеляційній палаті протягом шести місяців від дня прийняття рішення.

Рішення МОН та його Апеляційної палати може бути оскаржено до суду.

16. У разі коли дії, пов'язані з виробництвом, експортом, імпортом дисків, а також матриць, сировини та обладнання для виробництва дисків з метою їх реалізації, вчинено з порушенням авторського права і/або суміжних прав, законодавства та міжнародних договорів України у сфері інтелектуальної власності, МОН, контролюючі органи в межах своєї компетенції, суб'єкти цих прав або уповноважені ними особи ініціюють застосування до порушників санкцій, що випливають з положень Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ), Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) та інших нормативно-правових актів.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes