Про затвердження Порядку використання і здійснення контролю за дотриманням прав на об'єкти інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, Детальна інформація

Про затвердження Порядку використання і здійснення контролю за дотриманням прав на об'єкти інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12
Скачувань: 761
7) негайно, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів повідомляти МОН про будь-яку зміну відомостей, зазначених у дозволі на виробництво дисків;

¤

A

a

B*\x02C6

ae

e

.

\x02DC

u

ue

th

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x71F3T\x1C00облених дисків і надавати на запит МОН копії цих документів та примірники дисків;

9) створити умови для проведення перевірок, надавати документи, пов'язані з виробництвом і реалізацією дисків, а у разі виникнення потреби у проведенні експертизи - примірники дисків, зразки сировини, матриці;

10) забезпечити обов'язкове зберігання примірників дисків (не менш як два примірники) протягом п'яти років, а у разі виникнення спірних питань щодо їх виробництва - протягом терміну, встановленого судом або МОН (до остаточного врегулювання цих питань);

11) надавати суб'єктам авторського права і/або суміжних прав або уповноважених ними особам для ознайомлення документи, пов'язані з виробництвом і реалізацією дисків, за погодженням з МОН.

8. МОН, спеціальні підрозділи МВС та інші контролюючі органи в межах своїх повноважень зобов'язані регулярно проводити перевірки діяльності виробників дисків відповідно до Тимчасового порядку проведення перевірок підприємств-виробників оптичних дисків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. N 414 ( 414-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 792).

Зазначені перевірки проводяться у будь-який час без попереднього повідомлення виробника дисків або будь-якого суб'єкта господарювання, щодо якого надійшла інформація про виробництво і реалізацію ним дисків з порушенням вимог Законів України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ), "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" ( 1587-14 ), цього Порядку.

До участі у проведенні перевірок можуть бути залучені суб'єкти авторського права і/або суміжних прав або уповноважені ними особи за ініціативою МОН чи цих суб'єктів.

9. У разі виявлення порушень контролюючий орган протягом 10 днів після складення акта видає розпорядження (припис) про їх усунення та розглядає питання про застосування визначених законодавством санкцій і у разі необхідності ініціює розгляд у суді справ щодо застосування цих санкцій.

Виробник дисків, який одержав розпорядження (припис) про усунення допущених ним порушень законодавства, зобов'язаний в установлений у розпорядженні (приписі) термін усунути порушення і поінформувати про це МОН та контролюючий орган.

У разі надходження інформації про усунення порушень МОН зобов'язаний у 3-денний термін провести на місці перевірку її достовірності і за позитивних результатів видати розпорядження про скасування попереднього рішення. Дозвіл вважається поновленим з дати прийняття відповідного рішення МОН, а виробнику дисків надсилається його копія.

МОН та контролюючі органи можуть тимчасово призупиняти діяльність, пов'язану з виробництвом дисків, використанням обладнання і сировини у разі невиконання вимог законодавства.

Вилучення і конфіскація дисків, виробничого обладнання і матриць у разі порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності здійснюються за участю органів МВС згідно з рішенням суду.

10. МОН та контролюючі органи в межах своєї компетенції ініціюють розгляд у судових інстанціях справ про притягнення виробника дисків до відповідальності за порушення вимог законодавства, а також можуть рекомендувати суб'єктам авторського права і/або суміжних прав та уповноваженим ними особам здійснити заходи щодо захисту порушених прав.

11. Дії контролюючих органів може бути оскаржено виробниками дисків в установленому порядку.

12. Експорт, імпорт дисків, матриць, а також сировини і обладнання для їх виготовлення здійснюються на підставі разових ліцензій, виданих Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).

Держмитслужба у межах своєї компетенції контролює здійснення операцій, пов'язаних з експортом, імпортом дисків, матриць, сировини та обладнання для їх виробництва.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes