Функції слухового аналізатора, Детальна інформація

Функції слухового аналізатора
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 938
Дослідження впливу стилю викладу матеріалу вчителя на емоційний стан та працездатність учнів.

Загальна характеристика стилю діяльності. Педагогічна діяльність учителя (викладача), як і будь-яка інша діяльність, характеризується визначеним стилем. Стиль діяльності (наприклад, педагогічної) у самому широкому змісті слова – стійка система способів, прийомів, що виявляється в різних умовах її існування. Він обумовлюється специфікою самої діяльності, індивідуально-психологічними особливостями її суб'єкта. [4]

По Е. А. Климову, індивідуальний стиль діяльності у вузькому змісті – "це обумовлена типологічними особливостями стійка система способів, яка складається в людини, що прагне до найкращого здійснення даної діяльності ...індивідуально-своєрідна система психологічних засобів, до яких свідомо чи стихійно вдається людина з метою найкращого зрівноважування своєї (типологічно обумовленої) індивідуальності з предметними зовнішніми умовами діяльності" [15, стор. 49]. Підкреслюється, що це індивідуальне своєрідне сполучення прийомів і способів, що забезпечує найкраще виконання діяльності. [14] Стиль діяльності включає її оперативний склад, уміння і навички, виявляючи здатності самого суб'єкта й обумовлюючи його індивідуально-психологічними й особистісними особливостями.

У даний час поняття "стиль" трактується в дуже широкому контексті, як стиль поводження, стиль діяльності, стиль керівництва (лідерства), стиль спілкування, когнітивний стиль і т.д.

К. Левіним були позначені три стилі: авторитарний, демократичний і ліберальний. У стилі виділяються дві сторони: змістовна і технічна, тобто формальна (прийоми, способи). Нижче приводиться повна характеристика змістовної і формальної сторін трьох стилів [13, стор. 283-284]:Формальна сторона Змістовна сторона

Авторитарний стиль

Ділові, короткі розпорядження. Справи в групі плануються заздалегідь (у всьому їхньому обсязі).

Заборони без полегкості, з погрозою. Визначаються лише безпосередні цілі, віддаленні – невідомі.

Чітка мова, непривітний тон. Думка керівника – вирішальна.

Похвала й осудження суб'єктивні.

Емоції не враховуються.

Позиція лідера – поза групою.

Демократичний стиль

Інструкція у формі пропозицій. Заходи плануються не заздалегідь, а в групі.

Не суха мова, а товариський тон. За реалізацію пропозицій відповідають усі.

Похвала й осудження – з порадами. Усі розділи роботи не тільки пропонуються, але й обговорюються.

Розпорядження і заборони з дискусіями.

Позиція лідера – усередині групи.

Ліберальний стиль

Тон – конвенціональний. Справи в групі йдуть самі собою.

Відсутність похвали, осуджень. Лідер не дає вказівок

Ніякого співробітництва. Розділи роботи складаються з окремих інтересів чи виходять від нового лідера.

Позиція лідера – непомітно осторонь від групи.

Дослідники виділяють різні функції стильових проявів: інструментальну, компенсаторну, системоутворюючу і інтегративну. [14] Також виділяється структурна організація стилю. Індивідуальний стиль діяльності, по Е.А.Климову, має визначену структуру, у ядро якої входять індивідуально-психологічні особливості, що або сприяють, або протидіють успішності діяльності.

Визначаючи загальні стилі поводження, дослідники відзначають, що в ситуаціях утруднення, конфлікту люди виявляють 10 індивідуальних стилів поводження: конфліктний, конфронтаційний, стиль, що згладжується, співробітницький, компромісний, пристосовницький, стиль уникання, придушення, суперництва та захисту [4]. Істотно, що ці стилі поводження завжди супроводжують той чи інший індивідуальний стиль діяльності, складаючи його тло і додаючи йому відповідне емоційне забарвлення. Вони визначають і загальне емоційне тло стилю педагогічної діяльності, педагогічного спілкування.

Стиль педагогічної діяльності, відбиваючи її специфіку включає і стиль управлінської діяльності, і стиль саморегуляції, і стиль спілкування, і когнітивний стиль її суб'єкта – учителя. Стиль педагогічної діяльності виявляє вплив щонайменше трьох факторів:

а) індивідуально-психологічних особливостей суб'єкта цієї діяльності – учителя (викладача), що включають індивідуально-типологічні, особистісні, поведінкові особливості;

б) особливостей самої діяльності;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes