Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM, Детальна інформація

Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM
Тип документу: Реферат
Сторінок: 47
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 91.3
Скачувань: 1873
В перших IBM PC було встановлено монохромний дисплейний екран (IBM Monochrome Display Screen), робота якого підтримувалась монохромним дисплейним адаптером (IBM Monochrome Display Adapter SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" MDA). Цей адаптер забезпечував тільки текстовий режим роботи екрана в одному кольорі (зеленуватому, блакитному або оранжевому). В той же час якість відображення символів була досить високою. Крім того, символи могли виводитися на екран підкресленими, підвищеної інтенсивності та у негативному зображенні. При виведенні на екран текст міг розміщуватися у 25 рядках та 80 (40) колонках.

Наступним типом відеоадаптерів, що використовувався в IBM PC, був кольоровий графічний адаптер фірми IBM (IBM Color Graphic Adapter SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" CGA), який міг працювати з чотирма типами екранів: із звичайним телевізійним екраном, так званими композитними моніторами (Composite monitors) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" монохромними та кольоровими, а також із RGB-моніторами. Останній з моніторів був найпоширенішим. Його назва пов'язана з тим, що при формуванні кольорів були використані три основні компоненти: Red (червоний), Green (зелений) та Blue (блакитний) кольори. Адаптер CGA крім текстового режиму підтримує також і графічний режим роботи екрана. В текстовому режимі роботи (25 рядків SYMBOL 180 \f "Symbol" 80 (40) колонок) були доступними 8 основних кольорів, ще 8 одержувалися з основних підвищенням яскравості (bright), з цих 16 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ще 16 за допомогою мерехтіння (blinking). В графічному режимі існує два підрежими: високої та середньої розрізнюючої здатності. В першому підрежимі роботи є можливість доступу до будь-якої з 640 SYMBOL 180 \f "Symbol" 200 точок екрана (пікселів: pixel SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" picture element SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" елемент картинки), але при цьому не можна використовувати кольори (монохромний підрежим). В другому підрежимі (320 SYMBOL 180 \f "Symbol" 200 точок) можна використовувати тільки 4 кольори із 4 кольорових палітр. Слід зауважити, що за якістю CGA значно поступався своєму попереднику і працювати з RGB-монітором було утомливо.

Невдовзі після CGA з'явився графічний адаптер фірми Hercules (Hercules Graphics Adapter SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" Herc card), який підтримував роботу монохромного дисплея фірми Hercules (Hercules Monochrome Display). На відміну від CGA він працював тільки у монохромному режимі, але забезпечував значно вищу якість зображення. До того ж у графічному режимі було доступно 720 SYMBOL 180 \f "Symbol" 348 точок.

Суттєвим просуванням уперед в порівнянні з CGA став покращений графічний адаптер фірми IBM (IBM Enchanced Graphics Adapter SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" EGA), який забезпечував роботу покращеного кольорового дисплея (IBM Enchanced Color Display). В графічному режимі (640 SYMBOL 180 \f "Symbol" 350 точок) можна використовувати 16 кольорів із палітри у 64 кольори.

Наступним вдосконаленням був адаптер фірми IBM під назвою відеографічний масив (IBM Video Graphics Array SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" VGA), що працював разом з відеокольоровим дисплеєм (IBM Video Color Display). В графічному режимі (640 SYMBOL 180 \f "Symbol" 400 точок) можна використовувати 16 кольорів із палітри у 4096 кольорів.

Нарешті, для професійних цілей застосовуються ще кращі, ніж VGA адаптери, які підтримують у графічному режимі більше 640 SYMBOL 180 \f "Symbol" 400 точок і більшу кількість кольорів. Такі адаптери дістали назву SuperVGA.

В портативних ПК (Laptop, Notebook) замість окремих моніторів використовуються так звані рідинно-кристалічні дисплеї (LCD SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" Liquid-Crystal Display), які монтуються на внутрішній стороні кришки комп'ютера.

У разі потреби звертання до монітора використовується ім'я CON.

Клавіатура

Вже відмічалося, що клавіатура є універсальним стандартним пристроєм уведення інформації.

Хоча клавіатура (keyboard) вашого ПК дуже нагадує клавіатуру звичайної друкарської машинки, існують і суттєві відмінності, пов'язані в першу чергу з тим, що це SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" складний багатофункціональний електронний пристрій.

IBM-подібні ПК обладнуються двома типами клавіатур: PC-keyboard (ПК-клавіатура) та Enchanced PC-keyboard (покращена ПК-клавіатура). Перша має 84, друга SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 101/102 клавіші. Покращеною клавіатурою почали обладнуватися IBM PC AT. Ця клавіатура відрізняється від звичайної в першу чергу більш зручним розташуванням клавіш. Крім того добавлені нові клавіші, більшість з яких дублює деякі інші клавіші. Врешті-решт будь-який допустимий символ можна ввести з обох клавіатур.

Всі клавіші клавіатури ПК умовно можна підрозділити на 4 групи.

До першої з них відносяться функціональні клавіші: F1 SYMBOL 150 \f "Arial Cyr" F10 в звичайній та F1 SYMBOL 150 \f "Arial Cyr" F12 в покращеній клавіатурі. Вони використовуються в багатьох програмних продуктах з різноманітними цілями. Наприклад, клавіша F1 найчастіше використовується для викликання допомоги (Help), інші приклади будуть наведені далі.

До другої групи відносяться стандартні керуючі клавіші: Enter (Return, SYMBOL 191 \f "Symbol" ), Ctrl, Alt, Shift, CapsLock, Esc, Tab, BackSpace ( SYMBOL 220 \f "Symbol" ), PrintScreen, ScrollLock, Break/Pause. В кожному з програмних продуктів ці клавіші можуть використовуватися по-різному. В той же час багато з них мають одні і ті ж функції. Наприклад, якщо ви вводите якусь команду, то завершується вона натисканням клавіші Enter. Клавіші Ctrl (Control), Alt (Alternate), Shift (вони звуться регістровими), як правило, самі по собі не виконують ніяких дій SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" їх треба натиснути і, не відпускаючи, натиснути якусь іншу клавішу (ми будемо позначати цю дію так: регістрова_клавіша+інша_клавіша, наприклад, Alt+F1). З регістрових SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" клавіша Shift застосовується як перемикач між малими та великими літерами. Якщо ви хочете, щоб при натисканні самих клавіш з відповідними літерами вони друкувалися як великі (без натискання Shift), натисніть спочатку і відпустіть клавішу CapsLock. Повторне натискання останньої клавіші поверне вас до малих літер. Клавіша Esc (Escape) застосовується, як правило, для відміни деякої дії, повернення на попередній рівень тощо. Клавіша Tab (Tabulate) використовується для табуляції під час введення тексту, або для переходу між вікнами, полями тощо. Ми не будемо наводити інші приклади, зауважимо тільки, що пояснення щодо призначень вказаних клавіш, як правило, дається в самих програмах.

Третю групу становлять алфавітно-цифрові клавіші. Немає потреби пояснювати їх. Зауважимо тільки, що крім основного (латинського) тут доступний і український алфавіт. Перемикання між алфавітами здійснюється за допомогою визначеної комбінації клавіш. Наприклад, в українізованій версії операційної системи MS-DOS клавіші Ctrl+ПравийShift перемикають клавіатуру на український алфавіт, Ctrl+ЛівийShift SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" на латинський.

Останню, четверту групу складають клавіші керування курсором і цифрові клавіші (на малій цифровій панелі праворуч). Зауважимо, що на покращеній клавіатурі клавіші керування курсором дублюються. Перемикання на вказаній панелі між клавішами керування курсором та цифровими клавішами здійснюється клавішею NumLock. Цифрові клавіші на панелі, що розглядається, відіграють окрім основної ролі (введення відповідних цифр) ще одну важливу допоміжну роль у так званому Alt-введенні. Якщо ви натиснете клавішу Alt та, не відпускаючи її, наберете десятковий ASCII-код будь-якого символа, то після відпускання клавіші Alt цей символ відобразиться на екрані. Клавіші SYMBOL 172 \f "Symbol" , SYMBOL 173 \f "Symbol" , SYMBOL 174 \f "Symbol" , SYMBOL 175 \f "Symbol" , Home, End, PageUp, PageDown використовуються, як правило, у текстових редакторах для переміщення по тексту, а клавіші Insert та Delete в тих же програмах для увімкнення режиму вставки та вилучення символу із тексту.

Відмітимо нарешті деякі стандартні комбінації клавіш. По-перше, це комбінація Ctrl+Alt+Del. Вона викликає перезавантаження операційної системи (в деяких особливих випадках не діє). Клавіші Ctrl+Break або Ctrl+C або Ctrl+ScrollLock у більшості випадків переривають виконання програми, а клавіші Ctrl+NumLock або Pause призупиняють її виконання (продовження слідує після натискання будь-якої клавіші).

І останнє зауваження. Якщо тримати клавішу натиснутою деякий час, то відбудеться так зване автоповторення SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" відповідний символ буде виводитись доти, поки ви не відпустите клавішу.

Принтери. Паралельний порт

Принтери використовуються для виведення текстової та графічної інформації на папір. Щоправда, для побудови високоякісних графіків краще мати графопобудовувач (плоттер).

Сучасні принтери підрозділяються на чотири типи: матричні, лазерні, струйні та термодрукуючі.

Матричні принтери мають друкуючу головку, яка обладнана 9-ма або 24-ма голками, що розташовані вертикально. Ці голки, ударяючи по барвній стрічці за командами комп'ютера, формують відповідне зображення (символу або малюнка). Позитивна якість матричних принтерів SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" їх порівняльно невелика вартість, недолік SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" не дуже висока якість зображення.

Останнім часом все більш популярними стають лазерні принтери. Хоча вони і значно дорожче від матричних, але забезбечують найвищу якість і швидкість друку. В лазерних принтерах застосовується так званий електростатичний метод друку, коли зображення формується за допомогою лазера та спеціального барвного порошка на металевій пластині під дією сигналів від комп'ютера, а потім це зображення переноситься на папір.

Струйні принтери дають якість друку майже таку ж саму як і лазерні, хоча і коштують значно дешевше від них. Недоліком струйних принтерів у порівнянні з лазерними є те, що вони працюють відчутно повільніше і крім того потребують папір високої якості. Принцип дії струйного принтера майже такий самий, як і у матричного, але на відміну від останнього тут у друкуючій головці використовуються не голки, а сопла, через які на папір наноситься спеціальний рідкий барвник, що швидко висихає.

Термодрукуючі принтери використовують термічний метод, при якому зображення формується за допомогою підігріваючого друкуючого елемента на попередньо обробленому хімічними речовинами папері. Ця технологія дуже проста у реалізації, але при цьому якість друку не дуже висока і крім того потрібен спеціальний папір. В силу сказаного термодрукуючі принтери використовуються, як правило, з переносними ПК.

Відмітимо, нарешті, що майже всі принтери підключаються до ПК через паралельний порт, який завжди є в комп'ютері і виконує тільки роль каналу зв'язку між ПК та принтером. Назва цього порту пов'язана з тим, що через паралельний порт передається одразу цілий байт інформації (передаються паралельно SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" одночасно SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" всі 8 біт одного байта). Деякі з принтерів можуть підключатися також і до послідовного порту (дивись нижче).

У разі потреби звертання до паралельних портів використовуються імена LPT1 (PRN) для першого порту, LPT2 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" для другого.

Лінії зв'язку. Послідовний порт

Паралельний порт, який ми щойно розглянули, є одностороннім каналом зв'язку, по якому дані передаються від комп'ютера до принтера. Послідовний порт за своєю природою SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" повністю двосторонній. Через цей порт дані передаються послідовно біт за бітом в обох напрямках. З цієї причини послідовний порт використовується у цілях зв'язку комп'ютерів у мережу, зокрема через телефонні лінії. В останньому випадку на ПК, що підключені до комп'ютерної мережі, повинні встановлюватися так звані модеми, які забезпечують перетворення комп'ютерних сигналів у телефонні і навпаки. Зауважимо, що слово модем складається з початкових літер слів "модулятор" та "демодулятор", які є назвами фізичних пристроїв спеціального перетворення сигналів. В сучасних ПК встановлюється принаймні два послідовних порти в силу їх важливості.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes