Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM, Детальна інформація

Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM
Тип документу: Реферат
Сторінок: 47
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 91.3
Скачувань: 1873
DOS

UTILS

WINDOWS

ANTIVIR

DOC

DRIVERS

Тут C: SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" коренева директорія, DOS, UTILS, WINDOWS SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" директорії першого рівня, що є піддиректоріями C:, ANTIVIR, DOC, DRIVERS, SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" директорії другого рівня, що є піддиректоріями UTILS. В кожній із вказаних директорій може бути розташована та чи інша кількість файлів.

Існують команди DOS, за допомогою яких можна створювати, видаляти директорії та переходити з однієї директорії до іншої (про це мова буде йти далі). Директорія, з якою ви працюєте зараз, зветься активною або поточною. Саме в цій директорії DOS шукає задані вами файли. Якщо ви хочете вказати файл, що розташований в іншому місці, ви повинні вказати шлях або маршрут до цього файла, який задається послідовністю директорій, що розділені символом "\" (backslash SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" обернена похила), наприклад, C:\UTILS\ANTIVIR\AIDSTEST.EXE.

У багатьох командах DOS при вказанні групи файлів з однієї директорії можна використовувати символи ? та SYMBOL 42 \f "Symbol" для задання так званих масок або шаблонів. Ці символи використовуються в імені та/або в розширенні файлів. Символ ? замінює будь-який символ, а символ SYMBOL 42 \f "Symbol" SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" будь-який залишок імені або розширення файлів. Наприклад, якщо у директорії є файли doc1ku.txt, doc2ku.txt,..., doc9ku.txt, то всі вони можуть бути задані за допомогою однієї маски doc?ku.txt. Якщо ви задасте шаблон a SYMBOL 42 \f "Symbol" . SYMBOL 42 \f "Symbol" , то будуть вибрані (селектовані) всі файли, назва яких починається з літери a. Зауважимо, що після символа SYMBOL 42 \f "Symbol" неприпустимі ніякі інші символи в імені та розширенні.

Тепер повернемося до вже згадуваної системної області диска. Крім Boot-сектора сюди входять також коренева директорія (Root Directory) та таблиця розміщення файлів (File Allocation Table SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" FAT). У кореневій директорії записані назви файлів та директорій нижнього рівня, дата та час їх утворення, розміри та деяка інша інформація. У FAT-таблиці записані ланцюжки кластерів, в яких розміщуються файли. Кластер (Cluster SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" гроно, пучок, група) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це група секторів (як правило, 2 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" на дискеті та 4 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" на вінчестері), які розглядаються операційною системою як одне ціле при запису та зчитуванні інформації. DOS записує та зчитує інформацію не бітами і навіть не байтами, а цілими кластерами.

Відмітимо також, що DOS дозволяє поділяти фізичний жорсткий диск на так звані логічні диски, які мають назви C:, D: і т.д. в залежності від того, скільки логічних дисків ви вибрали при підготовці вінчестера. Інформація про розподіл жорсткого диска на логічні диски зберігається у таблиці розділів (Partition Table), яка також входить до системної області диска.

Завантаження DOS та діалог з операційною системою

Завантаження DOS відбувається у трьох випадках:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h при вмиканні електроживлення комп'ютера за допомогою розташованого праворуч або на передній панелі системного блока вмикача Power;

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h при натисканні клавіші Reset, що розміщена на передній панелі системного блока;

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h при одночасному натисканні клавіш Ctrl, Alt, Del на клавіатурі (не діє, коли, як кажуть, комп'ютер або система "зависає").

Додамо, що у деяких моделях ПК необхідно ще вмикнути монітор.

Завантаження DOS відбувається або з системної дискети, що вставлена у дисковод A:, або з жорсткого диска. В останньому випадку дисковод A: має бути вільним. Під час завантаження DOS перевіряє працездатність окремих пристроїв ПК, після чого записує в оперативну пам'ять комп'ютера системні файли IO.SYS, MSDOS.SYS та COMMAND.COM і видає на екран запрошення DOS (системну підказку) у вигляді A:> у разі завантаження з дискети, C:> SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" у разі завантаження з вінчестера. У кінці запрошення DOS стоїть символ _ , що зветься курсором. Курсор вказує місце на екрані, де буде з'являтися інформація, яку ви вводите. Після появи запрошення ви можете вводити команди DOS або імена виконуваних файлів (в останньому випадку не обов'язково набирати розширення COM, EXE, BAT) для керування роботою комп'ютера. Команди набирають на клавіатурі великими або маленькими літерами (це несуттєво) і завершують натисканням клавіші Enter. Якщо ви помилилися при набиранні команди до натискання клавіші Enter, використовуйте клавішу BackSpace ( SYMBOL 220 \f "Symbol" ) для видалення символів ліворуч від курсора та Esc для відміни всієї команди. Якщо ви неправильно набрали команду чи ім'я виконуваного файла (або цього файла немає в активній директорії) і натиснули клавішу Enter, то з'явиться повідомлення: Bad command or file name (Неправильна команда або ім'я файла) і ви можете повторити свої дії вірно.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes