Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM, Детальна інформація

Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM
Тип документу: Реферат
Сторінок: 47
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 91.3
Скачувань: 1873
source Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, що копіюються. Source може містити літеру дисковода з двокрапкою, імя директорія та ім'я файла або їх комбінацію.

destination Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, куди відбувається копіювання. Destination може містити літеру дисковода з двокрапкою, імя директорія та ім'я файла або їх комбінацію.

/A Вказує текстовий ASCII-файл.

/B Вказує бінарний файл.

/V Перевіряє, чи вірно відбувся процес копіювання.

CTTY

Змінює пристрій, що використовується для керування комп'ютером.

CTTY device

device Визначає пристрій, з якого вводяться команди MS-DOS. Цей параметр може бути одним з наступних: PRN, LPT1, LPT2, LPT3, CON, AUX, COM1, COM2, COM3 або COM4.

Використовуйте команду CTTY, якщо ви хочете вводити команди не з клавіатури, а з іншого пристрою.

DATE

Виводить або змінює системну дату.

DATE [mm-dd-yy]

mm-dd-yy Встановлює визначену вами дату. Значення місяця (mm), дня (dd), року (yy) повинні відокремлюватися крапками (.), рисками (-) або похилими (/). Формат дати залежить від встановлення команди COUNTRY в файлі CONFIG.SYS. Нижче наводяться можливі значення параметра mm-dd-yy.

mm від 1 до 12,

dd від 1 до 31,

yy від 80 до 99 або від 1980 до 2099.

DEL (Erase)

Видаляє вказані вами файли.

При використанні вказаної команди файл насправді не видаляється, а лише позначається спеціальним чином, як видалений. Якщо ви не запишете на його місце інших файлів, то цей файл може бути відновлений утилітою UNERASE системи MS-DOS.

DEL [drive:][path]filename [/P] або ERASE [drive:][path]filename [/P]

[drive:][path]filename Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, що видаляються.

/P Виводить підказку про підтвердження перед видаленням файла.

DIR

Виводить список файлів та піддиректорій, що містяться у вказаній директорії.

DIR [drive:][path][filename] [/P] [/W] [/A[[:]attributes]][/O[[:]sortorder]] [/S] [/B] [/L] [/C]

[drive:][path] Визначає дисковод та директорію, для яких виводиться список.

[filename] Визначає окремі файли або групи файлів, для яких виводиться список.

/P Призупиняє (Pause) дію команди після заповнення екрана. Для продовження натисніть будь-яку клавішу.

/W Виводить список у широкому (Wide) форматі, тобто 5 імен файлів або директорій у кожному рядку без розміру та дати.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes