Оператор присвоювання, Детальна інформація

Оператор присвоювання
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 13.8
Скачувань: 866
A + (( C - D ) / ( 2 + K ) - 1) * B .

-

&

(

6

>

J

(

j

n

|

°-

J

n

"

\x2403\x1103\xC584\x1202\x6864\x0101\x1300¤\x1400¤\x5B00$\x245C\x6000\xC584\x6102\x0324\x1400ре дотримання правопису (синтаксису) програми. Зокрема, у Паскалі однозначно визначене призначення знаків пунктуації.

Крапка з комою (;) ставиться наприкінці заголовка програми, наприкінці розділу опису перемінних, є роздільником операторів. Перед словом end крапку з комою можна не ставити.

Кома (,) є роздільником елементів у всіляких списках: список перемінних у розділі опису, список що вводяться і виведених величин.

Суворий синтаксис у мові програмування необхідний тому, що комп'ютер є формальним виконавцем програми . Якщо, допустимо, роздільником у списку перемінних повинна бути кома, то будь-який інший знак буде сприйматися як помилка. Якщо крапка з комою є роздільником операторів, то як оператора комп'ютер сприймає всю частину тексту програми від однієї крапки з комою до іншої. Якщо програміст забув поставити : <;> між якимись двома операторами, то комп'ютер буде приймати їх за один з неминучою помилкою.

У програму на Паскалі можна вставити коментарі. Коментар - це пояснення до програми, що записується у фігурних дужках. У коментарях можна використовувати російські букви. На виконання програми коментар ніяк не впливає.

Помітимо, що в Паскалі немає розходження між рядковими і прописними буквами. Різниця тільки зовнішня. Наприклад, для Паскаля тотожні наступні варіанти запису слова: begin, Begin, BEGIN, BeGi. Використання рядкових чи прописних букв - справа смаку програміста.

Запис арифметичних виразів

Виразами називаються алгоритмічні конструкції мови, що визначають правила для обчислення значень змінних величин. Вираз складається з операндів: змінних, констант, назв функцій, що відокремлюються один від одного за допомогою операторів.

У наступних таблицях наведені типи операндів і результати для бінарних і унарних арифметичних операцій, а також основні арифметичні функції.

Будь-який операнд, тип якого є піддіапазоном порядкового типу, опрацьовується так, якби він був порядкового типу.

Якщо обидва операнди в операторах +, -, *, div або mod є операндами цілого типу, то тип результату є таким же, як спільний тип обох операндів. 

Якщо при використанні оператора збереження знака або оператора заперечення знака операнд має цілий тип, то результат є того ж цілого типу. Якщо операнд дійсного типу, то тип результату є Real.

Значення виразу x/y завжди є Real незалежно від типів операндів. Якщо y дорівнює 0, то виникає помилка.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes