Оператор присвоювання, Детальна інформація

Оператор присвоювання
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 13.8
Скачувань: 896
Значення виразу  i div j являє собою цілу частину від ділення i/j. Якщо j дорівнює 0, то виникає помилка. Наприклад, 25 div 4 = 6, 21 div 3 = 7.

Оператор mod повертає залишок, отриманий при діленні двох його операндів. Наприклад, 25 mod 4 = 1, 21 mod 3 = 0.

Знак результату оператора mod є тим же, що і знак змінної i. Якщо j дорівнює 0, то виникає помилка.

 

Таблиця 1 Бінарні арифметичні операції

Оператор Операція Тип

операндів Тип

результату

+ додавання цілий цілийдійсний дійсний

– віднімання цілий цілийдійсний дійсний

* множення цілий цілийдійсний дійсний

/ ділення цілий дійснийдійсний дійсний

div цілочисельне ділення цілий цілий

mod залишок цілочисельного ділення цілий цілийТаблиця 2. Унарні арифметичні операції

Оператор Операція Тип операндів Тип результату

+ збереження знака цілий цілий

    дійсний дійсний

- заперечення знака цілий цілий

    дійсний дійснийThe online video editor trusted by teams to make professional video in minutes