Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco, Детальна інформація

Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 918
Вставити з буфера/вставити наступний: Ctrl-Y/Esc Y

Видалити символ зліва від курсора / під курсором: Delete/Ctrl-D

Видалити всі символи до початку рядка/кінця рядка: Ctrl-U/Ctrl-K

Видалити слово ліворуч курсора / праворуч курсора: Ctrl-W/Esc D

Переввід рядка: Ctrl-L/Ctrl-R

Поміняти символи місцями: Ctrl-T

Екранування символу: Ctrl-V або Esc Q

Коментарі починаються зі знаку оклику, але у NVRAM не зберігаються.

При роботі з командним рядком Cisco IOS передбачено декілька контекстів (режимів вводу команд). Поточний контекст ідентифікується символом запрошення вводу команди, який виводиться вслід за іменем маршрутизатора, наприклад Router> - контекст користувача; Router# - контекст адміністратора. Замість сигнатури "Router" виводиться назва маршрутизатора, якщо вона була специфікована.

Контекст користувача –відкривається при підключенні до маршрутизатора і допускає виконання лише обмеженого набору основних контрольних команд, що не впливають на конфігурацію маршрутизатора. Якщо на протязі тривалого часу відсутні будь-які дії в контексті адміністратора, Cisco IOS автоматично переходить в контекст користувача.

Контекст адміністратора –відкривається командою enable, поданою в контексті користувача. Контекст адміністратора надає доступ до всіх без винятку команд (команди, що дозволяють отримати повну інформацію про конфігурацію маршрутизатора та його поточний стан, команди переходу в режим конфігурування, команди збереження та завантаження конфігурації). Зворотній перехід до контексту користувача відбувається по команді disable або по закінченні встановленого часу неактивності.

Контексти користувача та адміністратора можуть бути захищені паролями з метою запобігання несанкціонованого доступу незареєстрованих операторів, тому при вході до одного з цих контекстів може відбуватися запит пароля (Password:). При вводі пароля останній із міркувань безпеки на екрані терміналу не відображається. При роботі через сеанс TELNET пароль передається мережею у відкритому форматі; TELNET не вживає жодних засобів по забезпеченню захисту пароля від можливого перехоплення. Завершення сеансу роботи відбувається по команді exit.

2.2. Організація команд Cisco IOS

Команди Cisco IOS чітко структуровані і доступні в різних контекстах і для успішної роботи з системою команд важливим є розуміння того, в якому контексті які команди є доступними. Для спрощення орієнтування в ієрархії команд вигляд рядка запрошення має унікальний вигляд. На малюнку 2.2.1 наведена проста схематична діаграма деяких контекстів Cisco IOS.

Кожна команда доступна лише на певному рівні ієрархії CLI (в певному контексті CLI). Наприклад, команди конфігурації не будуть доступними, поки інтерфейс не буде переведено на рівень глобального конфігурування командою configure.

В таблиці 2.2.1 наведено перелік можливих контекстів та доступних команд системи команд.

Таблиця 2.2.1. Контексти та доступні команди системи команд Cisco IOS

Router> - Режим користувача

Router# - Привілейований режим

Router(config)# - Режим глобального конфігурування

Router(config-if)# - Режим конфігурування інтерфейсу (контекст обраного інтерфейсу)

Router(config-router)# - Режим конфігурування маршрутизації

Router(config-line)# - Режим конфігурування віртуального терміналуВихід з контексту глобального конфігурування до контексту адміністратора, а також вихід з будь-якого контексту до контексту верхнього рівня виконується командою exit. Комбінація CTRL+Z приводить до переходу в контекст адміністратора з будь-якого під контексту; до цього ж приводить команда end будь-якого під контексту.

Відміна дії будь-якої команди реалізована за допомогою т.з "негативних" команд –команд, яким передує префікс no, наприклад:

Router(config-if)#shutdown -виключає інтерфейс

Router(config-if)# no shutdown -включає інтерфейс.

Інколи при введенні негативних команд є потреба у вказуванні параметрів команд, дії яких вони відміняють.The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes