Створення та формування документів великого обсягу. Режим перегляду структури, Детальна інформація

Створення та формування документів великого обсягу. Режим перегляду структури
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1151
\x2403\x1103\xA984\x1201\x6864\x0101\x6000\xA984\x6101\x0324\x1800чати слова, які відсутні в основному словнику, але які потрібно перевіряти. Для включення слова в такий словник треба вибрати елемент CUSTOM.DIC, який є в списку Добавлять в. Якщо в списку близьких за написанням слів є правильне слово, то його слід виділити і натиснути кнопку Заменить. Кнопка Заменить все дозволяє редактору далі автоматично замінювати неправильно написане слово.

Налаштування параметрів перевірки правопису

Параметри закладки Spelling & Grammar/Правописание визначають режими перевірки правопису.

У полі Spelling/Орфография можна активізувати такі можливості:

Check spelling as you type/Автоматически проверять орфографию - автоматичне перевіряння орфографії під час введення тексту;

Hide spelling errors in this document/Не выделять слова с ошибками - не підкреслювати слова з помилками;

Always suggerst corrections/Всегда предлагать замену - у випадку помилок пропонуються варіанти схожих слів;

Suggest from main dictionary only/Предлагать только из основного словаря - варіанти заміни пропонуються з головного словника;

Ignore words in UPPERCASE/Пропускать слова из прописных букв - не перевіряються скорочення, що набрані великими літерами;

Ignore words with numbers/Пропускать слова с цифрами - не перевіряються слова, що вміщують цифри;

Ignore Internet and file nadresses/Пропускать адреса Интернета и имена файлов - не перевіряються адреси Internet та електронні.

У полі Custom dictionary/Вспомогательные словари можна вибрати словник користувача, який поповнюватиметься новими словами.

У полі Grammar/Грамматика є можливості перевірки граматики:

Check grammar as you type/Автоматически проверять грамматику - перевіряння граматики під час введення тексту;

Hide grammatical errors in this document/Не выделять слова с ошибками - не підкреслювати помилкові речення;

Check grammar with spelling/Также проверять орфографию - перевіряти також орфографію;

Show readability statistick/Статистика удобочитаемости - після перевірки граматики в діалоговому вікні подається інформація про кількість в тексті слів, символів, абзаців, речень;

У низхідному списку Writing style/Набор правил можна вибрати стилістичні правила для перевірки граматики.

Режими внесення виправлень

Закладка Track Changes/Исправления призначене для налаштування режимів внесення виправлень у текст документа.

У полі Insereted text/Добавленный текст можна обрати спосіб виокремлення тексту, який уставляють у документ (Mark/Помечен) - не виокремлений, потовщений, нахилений, підкреслений, подвійно підкреслений, а також його забарвлення (Color/Цвет).

У полі Deleted text/Удаленный текст можна обрати спосіб виокремлення тексту, який вилучають з документа - перекреслений або прихований, а також його забарвлення.

У полі Changed formatting/Измененное форматирование можна обрати спосіб виокремлення тексту, який форматується у документі - не виокремлений, потовщений, нахилений, підкреслений, подвійно підкреслений, а також його забарвлення.

У полі Changed lines/Измененные строки можна обрати спосіб виокремлення рядків, які були змінені - позначити їх вертикальними лініями на лівому або на правому полі документа.

Форматування тексту

Під форматуванням розуміють операції, які зв'язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки для виділених фрагментів.

Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів; форматування абзаців; форматування сторінок.

Форматування символів.

При форматуванні символів можна змінити шрифти, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат/Шрифт. При цьому на екрані з'явиться вікно діалогу Шрифт, в якому можна встановити такі параметри:

•шрифт (вибирається із списка шрифтів);

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes