Обробка текстів, Детальна інформація

Обробка текстів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 14
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 30.9
Скачувань: 960
assign(f, 'eofad.dat'); rewrite(f);

writeln(f, 'abc', eo, 'qq'); {запис 6 символів у файл}

close(f);

reset(f);

while not eof(f) do {у тексті є доступний символ, і він не є chr(26)}

begin

read(f, ch); {доступний символ файла читається в змінну ch}

write(ch)

end;

close(f);

readln;

end.

За її виконання на екрані буде надруковано лише abc. Справа в тім, що після того, як прочитано символ c, доступним стає chr(26). Далі виконується виклик eof(f), з нього повертається значення true, і виконання циклу закінчується.\xF0E7

Якщо X рядкового типу, то при виконанні виклику read(f, X) символи до найближчого eol читаються та присвоюються елементам X; доступним стає eol, тобто chr(13) в системі Турбо Паскаль. Якщо символів тексту до eol більше, ніж уміщається в X, то X заповнюється до кінця, і доступним стає перший символ за тими, що прочитано в X.

Якщо перед читанням рядка X доступний eol, то він залишається доступним, а значенням X стає порожній рядок. Ось чому ми рекомендуємо не застосовувати процедуру read при читанні рядків.

Особливо небезпечним є застосування read при введенні рядків у циклі. Якщо після введення рядка доступним символом стане eol, то за подальших уведень рядків вони одержуватимуть значення '' (порожній рядок), eol залишиться доступним і виконання програми може "зациклитися". Наприклад, при виконанні циклу вигляду

while not eof(f) do

begin

read (f, x); {???}

обробка x

end,

де x – змінна-рядок, читаються лише символи першого рядка тексту, після чого кінець рядка залишається доступним "назавжди". Цикл собі виконується, комп’ ютер "висить", а користувач програми починає нервувати й лаятися.

Коли при читанні рядка доступний кінець тексту, він аналогічно залишається доступним, а змінній-рядку присвоюється значення '' (порожній рядок).

Читання символів і рядків за процедурою readln аналогічне процедурі read, але після читання символів решта рядка тексту пропускається, тобто доступним стає символ, наступний за найближчим eol. Радимо задавати читання рядків за допомогою процедури readln.

Список імен змінних у виклику може бути порожнім; у такому разі при виклику readln(f) пропускається поточний рядок тексту.

Приклад 4. Нехай діють означення

f : text; c1, c2 : char; s1, s2 : string[4],

а eol явно позначає кінець рядка в тексті, з яким зв’ язано f:

t r u e eol

f a l s e eol

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes