Обробка текстів, Детальна інформація

Обробка текстів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 14
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 30.9
Скачувань: 960
eol

Після виклику

read (f, c1, c2, s1, s2 )

змінні набудуть значень: c1=' ', c2='t', s1='rue' та s2=''; доступним буде перший із указаних eol. Якщо далі виконати read(f, c1, c2), то значеннями с1 і c2 будуть chr(13) і chr(10), а доступним стане символ f.

За такого самого тексту виклик

readln (f, s1, c1, c2, s2 )

надає змінним значень s1=' tru', c1='e', c2=chr(13), s2=chr(10)+'fal'. Символи 's' і 'e' пропускаються, і доступним стає третій eol, тобто chr(13).\xF0E7

5. Читання тексту з рядками обмеженої довжини

У багатьох текстах довжина рядків неоднакова, але обмежена, як правило, числом, що не перевищує 255 – максимальну довжину рядків типу string. Використання змінних цього типу дозволяє дуже просто описувати читання текстів.

Алгоритми розв’ язання задач із обробки таких текстів часто мають загальний вигляд

while not eof(f) do

begin

readln(f, s); {s має тип string}

обробка рядка s;

end.

Приклад 5. Написати процедуру копіювання тексту за умови, що рядки тексту мають довжину не більше 80, а рядки порожні або такі, що містять лише пpопуски, не копіюються.

@

F

\x00AA

\x00BA

3/4

E

\x00D0

\

3/4

Y

\x1616\x4568\xDF6D\x4300\x1B4A\x6100\x1B4A\x6D00\x0948\x7304\x0948\x4304ити, чи є в ньому хоча б один символ, відмінний від пропусків. Тільки в цьому випадку він копіюється в текст g:

procedure cpnonemp(var f, g : text);

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes