Обробка текстів, Детальна інформація

Обробка текстів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 14
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 30.9
Скачувань: 960
begin

read(f,ch); isl:=isletter(ch);

end

else isl:=false

until (not isl);

У функції getlex локальна змінна ch зберігає останній прочитаний символ тексту. Функцію побудовано так, що за виконання її виклику читаються не тільки символи найближчого слова, а й символ, наступний за словом. Отже, після виконання виклику цей символ втрачається. Але, оскільки слова відокремлюються принаймні одним порожнім символом, можна на початку функції присвоїти пропуск змінній ch. Він замінює символ, втрачений за попереднього виклику.

Описана особливість функції getlex є скоріше її недоліком, ніж перевагою. Краще означити змінну ch як локальну в функції, але статичну, значення якої зберігалися б і після виконання виклику функції (див. підр. 8.6). В даному разі слід було б у функції getlex означити змінну ch як

const ch : char = ' '

та вилучити присвоювання ch:=' ' на початку тіла функції.

Написання програми з усіма означеннями та операторами залишаємо вправою.\xF0E7

Приклад 7. Текст із рядками необмеженої довжини містить слова в латинському алфавіті. Довжини слів не більше 255, вони відокремлюються пропусками в довільній кількості та з рядка на рядок не переносяться. Треба надрукувати слова тексту, що містять задане з клавіатури слово як підслово разом із номерами рядків, де вони розташовані.

Скористаємося алгоритмом і підпрограмами з попереднього прикладу, дещо їх змінивши. Влаштуємо в програмі "занудне" читання слова з клавіатури в змінну-рядок s1 із перевіркою, чи є воно непорожнім, і всі символи його – латинські літери. Цю перевірку повинна задавати функція isword.

Далі з тексту читаються слова в змінну-рядок s2 та за рівності їх із s1 друкуються разом із номером рядка тексту nlin. Це змінна програми з початковим значенням 1, яке збільшується за виконання вікликів функції getlex1.

repeat readln(s1); until isword(s1);

nlin:=1;

while getlex1(f, s2) do if pos(s1, s2)<>0 then writeln(s2, ' ', nlin);

Функція getlex1 відрізняється від getlex збільшенням глобальної у ній змінної nlin. Воно відбувається, коли читається символ, що задає кінець рядка. Ми "забудемо" про те, що цим символом у мові Турбо Паскаль є chr(13), і скористаємося функцією eoln. Зверніть увагу, що її виклик передує читанню символу, оскільки за його виконання аналізується доступний, ще не прочитаний, символ тексту:

function getlex1(var f:text; var lex:string):boolean;

const ch : char=' '; var isl : boolean;

begin

lex:=''; getlex1:=false;

while not eof(f) and not isletter(ch) do

begin

while eoln(f) and not eof(f) do

begin nlin:=nlin+1; readln(f) end;

read(f, ch);

end;

{eof(f) or isletter(ch)}

if isletter(ch) then

begin

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes