Правила безпеки під час виконання окреих видів робіт в електроустановках загального призначення, Детальна інформація

Правила безпеки під час виконання окреих видів робіт в електроустановках загального призначення
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 17.3
Скачувань: 930
18.Під час роботи на натяжній гірлянді строп запобіжного поясу закріплюється за траверсу або за призначені для цього пристосування.

19.На підтримувальних та натяжних гірляндах, складених з двох і більше ланцюгів, дозволяється закр іплювати строп запобіжного паска за один з ланцюгів, на якому робота не проводиться. Закріплювати цей строп за гірлянду, на якій виконується робота, забороняється.

20.В разі виявлення несправності, котра може призвести до розчіплювання гірлянди, робота має бути припинена.

21.Під час підіймання (або опускання) на тра верси проводів, тросів, ізоляторів перебувати на травер сах, на яких підіймається вантаж, або на стійках під цими траверсами, забороняється.

Вибирати схеми підіймання вантажу і розміщувати підіймальні блоки слід з таким розрахунком, щоб не виникали зусилля, які можуть викликати пошкодження опори.

22.Під час фарбування опори слід вживати заходів для запобігання потраплянню фарби на ізолятори і проводи (наприклад, застосовувати піддони).

Робота на ПЛ без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них.

23.Роботи на ПЛ, що перебувають під напругою, можуть провадитися за двома схемами:

«провід - людина - ізоляція - земля», якщо праці-вник перебуває під потенціалом проводу та ізольований від землі;

«провід - ізоляція - людина - земля», якщо працівник ізольований від проводу.

24.Роботу під потенціалом проводу допускається виконувати за дотримання умов ізоляції людини від землі, застосування комплекту одягу та вирівнювання потенціалів екранувального комплекту, робочої площад ки і проводу.

Вирівнювання потенціалів здійснюється спеціальною штангою для переносу потенціалу.

Відстані від людини до заземлених частин і елементів устаткування під час виконання цих робіт мають бути не меншими від зазначених в табл.2.3.

Конкретні види робіт під потенціалом проводу слід виконувати згідно зі спеціальними інструкціями за технологічними картами.

25.Роботи під напругою з ізоляцією людини від проводу мають проводитися із застосуванням електроза- хисних засобів для відповідної напруги.

26.Члени бригади, які мають право на виконан ня робіт під потенціалом проводу (з безпосереднім до торканням до струмовідних частин), повинні мати групу IV, а інші члени бригади - групу НІ.

27.Забороняється доторкатися до ізоляторів і арматури ізолювальних підвісок, що мають інший, ніж провід, потенціал, а також передавати або брати інстру мент чи пристосування працівникам, що не перебувають на тому самому робочому майданчику, під час виконан ня робіт з площадки ізолювального пристрою, що пере буває під потенціалом проводу.

Під час з'єднання тих елементів ремонтованої фази, які мають різний потенціал (наприклад проводи та ізолювальні підвіски), або під час їх роз'єднання необхідно користуватися діелектричними рукавичками.

28.Перед початком робіт на ізолювальних підвісках необхідно перевіряти вимірювальною штангою електричну міцність підвісних ізоляторів і наявність всіх шплінтів та замків в арматурі. За наявності випускних затискачів слід заклинити їх на опорі, на якій прово диться робота, і на сусідніх опорах, якщо цього потре бує рельєф траси.

29. Роботи на ізолювальній підвісці з її перечеплення, заміни окремих ізоляторів, арматури, що провадяться монтерами, які перебувають на ізолювальних пристроях або траверсах, допускаються за кількості справних ізоляторів на підвісці не менше 70%.

30. Під час перечеплення ізолювальних підвісок, що виконуються з траверс, встановлювати і відчіпляти від траверси необхідні пристосування слід в діелектрич них рукавичках.

Дозволяється доторкатися: на ПЛ 35 кВ - до шапки першого ізолятора в разі наявності двох справних ізоляторів в ізолювальній підвісці, а на ПЛ 110 кВ і вище — до шапок першого і другого ізоляторів. Відлік ізоляторів ведеться від траверси.

31.Встановлення трубчатих розрядників на ПЛ 20, 35, 110 кВ під напругою допускається за умови за стосування ізолювальних підвісних габаритників, які унеможливлять наближення зовнішнього електрода роз рядника до проводу на віддаль, меншу від заданої.

Забороняється перебувати в зоні можливого вихлопу газів в разі наближення зовнішнього електрода розрядника до проводу або під час відведення проводу в разі зняття розрядника. Наближати або відводити зовнішній електрод розрядника слід за допомогою ізолювальної штанги.

32.Забороняється наближатися до ізольованого від опори блискавкозахисного тросу на відстань менше 1 м.

В разі використання троса в схемі плавлення ожеледі припустиме наближення до троса слід визначати залежно від напруги плавлення.

33.Забороняється працювати на тих ПЛ та ПЛЗ, які перебувають під напругою, в туман, дощ, снігопад, в темний час доби, а також під час вітру, що ускладнює роботи на опорах.

34.Перехід з ізолювального пристрою на його робочий майданчик і назад дозволяється тільки після віддалення майданчика з монтером від проводу більше 0,5 м - на ПЛ напругою до 110 кВ включно і більше 1 м - на ПЛ напругою 150 , 220 кВ та зняття потен ціалу з робочого майданчика.

Роботи на ПЛ в прольотах перетину;

на одному відключеному колі багатоколової ПЛ;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes