Проектування АЕІС для розв’язання задачі “Облік випуску готової продукції”, Детальна інформація

Проектування АЕІС для розв’язання задачі “Облік випуску готової продукції”
Тип документу: Реферат
Сторінок: 25
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2570
Основою побудови бухгалтерського обліку випуску готової продукції та її реалізації є:

визначення поняття “готова продукція”;

класифікація готової продукції;

оцінка готової продукції в поточному обліку;

документальне оформлення випуску, відвантаження та реалізації готової продукції.

Виготовлені вироби облічують на складах готової продукції і оформляють діючими здавальними документами – прийомо-здавальними накладними. У поточному обліку готову продукцію оцінюють за “твердими” обліковими цінами (середньорічною плановою собівартістю, договірними або оптовими цінами або за фактичною собівартістю). Такі ціни є основою ведення бухгалтерського обліку готової продукції оперативно-бухгалтерським методом.

Велике значення для правильної організації обліку випуску готової продукції має розробка її номенклатури - перелік найменувань видів виробів, яке виробляє дане підприємство. За основу його складання береться класифікація готових виробів по визначеним ознакам, які дозовляють відрізняти один виріб від іншого (модель, фасон, сорт, марка, артикул і т. д.). номенклатурний номер може мати різну кількість цифр. Деякі підприємства користуються в якості номенклатурних номерів прейскурантними номерами, які затверджені Держкомітетом цін.

Вихід кожного виду готової пордукції або напівфабрикатів з виробництва офрмляється відповідною первинною документацією: прийомно-здавальними накладними. У них вказують №, дату, цех, склад, найменування продукццї, одиницю виміру, кількість та інші реквізити. Тут також відображають підписи осіб того, хто здав і того хто прийняв готову продукцію. Накладні надходять до бухгалтерії для обліку випуску готової продукції. Крім накладних складають “Відомість надходження готової продукції по цехах ”, де вказують скільки і яких видів прийнято від цеху. На підприємствах з масовим випуском готову продукцію передають із цеху на склад кілька разів за зміну, а інколи ці операції здійснюються безперервно. В окремих випадках готову продукцію передають на склад один раз за зміну.

На складі готова продукція обліковується в натуральному виразі .

Вибуття кожного виду готової продукції або напівфабрикатів з складу оформляється відповідною первинною документацією - накладні на видачу готової продукції зі складу. У них вказуютьномер, дату, склад, отримувача, найменування продукції, одиницю виміру, кількість та інші реківзити. Тут також відображають підписи осіб того, хто відпустив, і того хто отримав готову продукцію. Накладні надходять до бухгалтерії для обліку готової продукції.

2. Формалізація економічних процесів.

В зв(язку з великою складністю і різноманітністю технологічних процесів розробки автоматизованої економічної інформаційної системи виникає необхідність з метою їх оптимального планування і ефективного регулювання.

При розв(язку задачі випуску готової продукції можна виділити наступні показники:

N1 - надходження готової продукції i з одиницею виміру o на склад k з цеху c згідно документу l за звітний день d звітнього місяця m у кількісному виразі.

N2 - надходження готової продукції i з одиницею виміру o на склад k з цеху c згідно документу l за звітний день d звітнього місяця m у вартісному виразі.

N3 - надходження готової продукції i з одиницею виміру o на склад k з цеху c за звітний день d звітнього місяця m у кількісному виразі.

N4 - надходження готової продукції i з одиницею виміру o на склад k з цеху c за звітний день d звітнього місяця m у вартісному виразі.

N5 - надходження готової продукції i з одиницею виміру o на склад k за звітний день d звітнього місяця m у кількісному виразі.

N6 - надходження готової продукції i з одиницею виміру o на склад k за звітний день d звітнього місяця m у вартісному виразі.

N7 - надходження готової продукції i з одиницею виміру o на склад k за звітний місяць m у кількісному виразі.

N8 - надходження готової продукції i з одиницею виміру o на склад k за звітний місяць m у вартісному виразі.

V1 - вибуття готової продукції i з одиницею виміру o з складу k по отримувачу t згідно документу l за звітний день d звітнього місяця m у кількісному виразі.

V2 - вибуття готової продукції i з одиницею виміру o з складу k по отримувачу t згідно документу l за звітний день d звітнього місяця m у вартісному виразі.

V3 - вибуття готової продукції i з одиницею виміру o з складу k по отримувачу t за звітний день d звітнього місяця m у кількісному виразі.

V4 - вибуття готової продукції i з одиницею виміру o з складу k по отримувачу t за звітний день d звітнього місяця m у вартісному виразі.

V5 - вибуття готової продукції i з одиницею виміру o з складу k за звітний день d звітнього місяця m у кількісному виразі.

V6 - вибуття готової продукції i з одиницею виміру o з складу k за звітний день d звітнього місяця m у вартісному виразі.

V7 - вибуття готової продукції i з одиницею виміру o з складу k за звітний місяць m у кількісному виразі.

V8 - вибуття готової продукції i з одиницею виміру o з складу k за звітний місяць m у вартісному виразі.

Z1 - залишок готової продукції i з одиницею виміру o на складі k на кінець попереднього періоду (d-1) звітнього місяця m у кількісному виразі.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes